Konkurs na tematy "Kultury Współczesnej" rozstrzygnięty!

Data publikacji: 08.12.2016
1 minuta

Tradycyjnie jak co roku Rada kwartalnika „Kultura Współczesna” przygotowała konkurs na koncepcje kolejnych czterech numerów. Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom zgłoszeń za niezwykle interesujące propozycje tematów!

litery
litery

Po zebraniu ocen członków Rad Redakcyjnej i Naukowej wyłoniono cztery zwycięskie koncepcje, które pojawią się w przyszłorocznych numerach pisma (2-4) oraz w pierwszym numerze 2018 roku (tematy podajemy w kolejności alfabetycznej i z podaniem afiliacji zgłaszających):

  • Kulturowe oblicza wojny (IFIS PAN, WSH, UJ);
  • Muzyka w kulturze. Kultura w muzyce (WH AGH);
  • Pamięć gestu. Reżimy ciała w Europie Środkowej i Wschodniej (UJ);
  • Typosfera. Krajobrazy typograficzne (IKP UW).

Przypominamy też, że wkrótce ukaże się ostatni numer "Kultury Współczesnej" tego roku, którego tematem jest kultura mieszkania. Zapraszamy po więcej informacji o kwartalniku na stronę www.kulturawspolczesna.pl.