[CFP] „Homo medicus. Narracje humanistyczne w naukach medycznych”

Data publikacji: 16.08.2019
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Nabór przedłużony do 1 września!

[CFP] „Homo medicus. Narracje humanistyczne w naukach medycznych”
Fot. CC0

Kolejny numer „Kultury Współczesnej” 4/2019 zatytułowany będzie „Homo medicus. Narracje humanistyczne w naukach medycznych”. Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów wpisujących się w tę tematykę.

Często przyjmuje się takie rozumienie medycyny, które uwzględnia tylko jej techniczno-naukowy charakter. Jednak gwałtowny rozwój tej nauki na przełomie XIX i XX wieku przyczynił się to tego, że problemy medyczne i humanistyczne coraz częściej zaczęły się ze sobą przeplatać. Na przykład pierwsze udane przeszczepy serca wywołały wiele pytań etycznych związanych z tożsamością pacjentów, a także definicją życia i śmierci. Pojawił się problem kulturowej akceptacji nowych praktyk medycznych. W tych dyskusjach biorą udział także filozofowie, by wspomnieć choćby Iana Hackinga i jego rozważania na temat tzw. chorób przejściowych oraz relacji między czynnikami kulturowymi i biologicznymi w powstawaniu tych chorób. Temat numeru wpisuje się w popularne na świecie kierunki badań: medycyny humanistycznej, antropologii medycznej, medycyny narracyjnej i filozofii medycyny. Prowadzi się je w Kopenhadze, Berlinie i Pensylwanii, ale swój udział w rozwoju nurtu humanistycznego w medycynie mieli też Polacy: Antoni Kępiński czy Władysław Biegański.


Spełniamy prośbę autorów, którzy chcą jeszcze skorzystać ze słonecznych wakacji – nabór tekstów do numeru 4/2019 jest przedłużony do 1 września!

Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów (nie dłuższych niż 40 tys. znaków) na adres: kwartalnik@nck.pl. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem, w razie braku potwierdzenia prosimy o telefon do redakcji: 22 21 00 195.


Teksty artykułów zostaną najpierw ocenione przez redakcję. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów i przygotowania przypisów można znaleźć w zakładce Dla autorów.