„Kultura Współczesna” 2(122)/2023: Kultura ekspercka w czasach niepewności

Data publikacji: 13.07.2023
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Czy obecne czasy charakteryzuje dyskursywna dominacja kultury eksperckiej, czy jej kryzys? Ponowoczesność z jej licznymi problemami stawia przed społeczeństwem mnóstwo wyzwań. Czy współczesny ekspert, definiowany jako ten, który dzięki swej wiedzy ma władzę bądź bezpośredni na nią wpływ, jest w stanie na nie odpowiedzieć? A może należy pogodzić się z tym, że ekspert nie wie i ma wątpliwości bądź kieruje się emocjami i wydaje subiektywne sądy – szczególnie teraz, w czasach niepewności i pluralizacji dyskursów. W dobie szybkiego przyrostu wiedzy w internecie i rozwoju technologicznego kluczowe staje się też pytanie, kim jest ekspert i jakie cechy musi posiadać. Czy może nim być sędzia piłkarski, lokalny aktywista albo matka podejmująca decyzję o zaszczepieniu swojego dziecka?

W najnowszym numerze kwartalnika „Kultura Współczesna” rozważaniami nad rolą i pozycją ekspertów we współczesnym świecie dzieli się z czytelnikami piętnaścioro badaczy m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu, UMCS w Lublinie, AGH w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

Zapraszamy do lektury!

Sklep NCK

Koncepcja numeru: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ, dr Aldona Guzik

Autorka ilustracji: Żaneta Strawiak-Pulkowska

 

Spis treści:

I Kultura ekspercka w czasach niepewności

Wstęp. Gloryfikacja czy deprecjacja ekspertów? Kultura ekspercka a wyzwania ponowoczesności - Aldona Guzik

Współcześni „właściciele środków definicji ryzyka” – rola ekspertów w szacowaniu i definiowaniu ryzyka na przykładzie wojny w Ukrainie - Beata Łaciak

Czy wirusolog może być analitykiem wojennym? Autorytety kryzysowe w mediach - Urszula Jarecka

Dyskurs naukowy i ekspercki w czasach pandemii koronawirusa. Diagnozy, prognozy i remedia - Małgorzata Bogunia-Borowska, Anna Sarzyńska-Traczyk

Pluralizacja eksperckich dyskursów medycznych w komunikacji internetowej - Marta Juza

Poza racjonalnością ekspercką. Prawomocność społecznej krytyki obostrzeń pandemicznych - Piotr Pieńkowski

Poszerzenie pola dialogu. Na podstawie badań nad dominującym stanowiskiem ekspertów wobec szczepień ochronnych - Radosław Tyrała

II Eksperci i posteksperci

Typy eksperta: koegzystencja „starych” i „nowych” ekspertów we współczesnej sferze publicznej i przestrzeniach medialnych - Agnieszka Ogonowska

Zarządzanie ambiwalencją. Polski dyskurs ekspercki wokół HIV/AIDS na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku - Łukasz Kiełpiński

Kartografie (nie)wiedzy „nowych wieków ciemnych”: kryzys eksperckiej pewności i poszukiwanie alternatyw poprzez sztukę - Ewa Wójtowicz

Posteksperckość? Biograficzne doświadczenia młodych Polek w kontekście dekompozycji tradycyjnego wzorca inteligenta-eksperta - Kamil Łuczaj, Aleksandra Drążczyk

Mieszkańcy i lokalni aktywiści jako eksperci. Wstępna charakterystyka zjawiska - Agnieszka Ziętek

Sędzia piłkarski jako ekspert. Refleksje po mundialu w Katarze w 2022 - Tomasz Sahaj

III Omówienia

Wspólnoty symboliczne: paradoks granicy - Elżbieta Hałas

Prześniona transformacja. Szkic o trudnej sztuce widzenia realiów w humanistyce współczesnej, inspirowany „Powidokami codzienności” Rocha Sulimy - Agata Skórzyńska

Wspomnienie

Margaret Archer (1943–2023) - Rafał Wiśniewski

 

„Kultura Współczesna” jest periodykiem naukowym uwzględnionym z wykazie MEiN z 1 grudnia 2021 r. Za publikację artykułu w  kwartalniku otrzymuje się 70 pkt.