[CFP] Zwrot edukacyjny w kulturze? Przedłużamy nabór do 17 marca

Pon. 18 lutego — Niedz. 17 marca 2019 r.
[CFP] Zwrot edukacyjny w kulturze? Przedłużamy nabór do 17 marca
Fot. pixabay.com

Kolejny numer „Kultury Współczesnej” 2/2019 zatytułowany będzie „Zwrot edukacyjny w kulturze?”. Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów wpisujących się w tę tematykę.

W związku z zapytaniami od autorów, redakcja zdecydowała o przedłużeniu o tydzień naboru artykułów do kolejnego numeru „Kultury Współczesnej”.

Zwrot edukacyjny w kulturze

Pojęcie „zwrotu edukacyjnego” w kulturze pojawiło się po raz pierwszy w latach 90. XX wieku i wiązało się z poszerzeniem praktyk kuratorskich w sztuce współczesnej o edukacyjny aspekt organizowanych wówczas wystaw, targów czy biennale sztuki. Chodziło przede wszystkim o przekształcenie muzeum w przestrzeń spotkań, podczas których dochodzi każdorazowo do wymiany wiedzy pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Dzięki temu dzieło sztuki zyskuje nowy status – narzędzia społecznej zmiany oraz rozwijania wiedzy. Wydawać by się mogło, że współcześnie trend ten jest jeszcze bardziej nasilony. Peryferyjne dotychczas praktyki  edukacyjne, tj. debaty, dyskusje, rozmowy czy warsztaty, stały się obecnie elementem równie ważnym, a czasem nawet ważniejszym niż sama prezentacja dzieł.

Czy zwrot edukacyjny faktycznie zachodzi? Czy przynosi z sobą zmianę myślenia o innych niż artystyczne praktykach kulturowych? W jaki sposób właściwości zwrotu edukacyjnego mogą wpływać na badania naukowe? A może diagnozy o wzrastającym znaczeniu edukacyjnych funkcji partycypacji kulturowej były przedwczesne, a „edukowanie” staje się raczej modną etykietą, niż faktyczną możliwością działań podejmowanych na polu kultury? Osoby zainteresowane krytycznym ujęciem zagadnienia „zwrotu edukacyjnego” zapraszamy do podzielenia się swoją refleksją.

Czekamy na teksty do 17 marca br.

Na teksty artykułów (wraz z abstraktem, 10-15 pozycjami bibliografii i 4-5 słowami kluczowymi) o objętości nieprzekraczającej 40 tys. znaków ze spacjami czekamy do 17 marca 2019 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy kwartalnik@nck.pl (każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem, w razie braku potwierdzenia prosimy o telefon do redakcji: 22 209-80-85).

Teksty artykułów zostaną ocenione przez redakcję. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Wysłanie do redakcji artykułu książki jest deklaracją autorską o przyjęciu do wiadomości, że artykuł może zostać oceniony negatywnie. Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów i przygotowania przypisów można znaleźć w zakładce Dla autorów.