Właściwy SZYK to właśnie IMIĘ i NAZWISKO, a nie odwrotnie. Podajemy zawsze najpierw imię (lub imiona), a następnie nazwisko – niezależnie od tego, czy się przedstawiamy, czy tylko podajemy swoje dane, czy wyczytujemy imiona i nazwiska z listy, czy też przytaczamy dane personalne jednej osoby. Zmiana tej kolejności na szyk nazwisko + imię jest dopuszczalna jedynie w urzędowych spisach, w których konieczne jest zachowanie alfabetycznej kolejności samych nazwisk. Ale nawet nauczyciel, odczytujący w szkole listę uczniów, nie powinien wyczytywać nazwisk z imionami, tylko POWINIEN ODCZYTYWAĆ IMIONA i NAZWISKA UCZNIÓW, zachowując poprawny szyk, a więc np. Zula Pogorzelska, Stanisław Sielański, Irena Skwierczyńska... (a nie: Pogorzelska Zula, Sielański Stanisław, Skwierczyńska Irena).
Źródło: [NSPP; WSPP]