Najnowszy „Słownik języka polskiego PWN” notuje już – jako drugie – znaczenie rzeczownika IKONA ‘rzecz lub osoba będąca symbolem czegoś’. IKONA w tym znaczeniu to neosemantyzm, powstały pod wpływem języka angielskiego. O ile jednak można uznać za poprawne (choć może nieco manieryczne) posługiwanie się rzecz. IKONA w tym znaczeniu, o tyle trudno uznać za właściwe rozszerzanie nowego znaczenia również na przymiotnik. Innymi słowy: możemy powiedzieć o aktorze, że jest ikoną czegoś, np. ikoną popkultury, ale nie możemy powiedzieć o nim, że jest „ikoniczny”. (Z odwrotną sytuacją spotykamy się w przypadku pary kult – kultowy: powiemy np. że to kultowy film, ale nie powiemy, że to film otoczony kultem; nowe znaczenie ma tylko przymiotnik, nie przeszło ono na rzeczownik).
Źródło: [SJP PWN, SDS]