Stawiamy PRZECINEK przed spójnikiem ‘i’, przed którym zazwyczaj nie stawiamy przecinka [wszystkie przykłady za SO PWN]: 1) Kiedy przed spójnikiem ‘i’ pojawia się wplecione zdanie podrzędne lub wtrącenie, np.: Pójdę na pocztę, która jest za rogiem, i wyślę list. Znam go od dawna, to znaczy od dwudziestu lat, i ogromnie go cenię. Znajomość literatury hinduskiej, u nas bardzo jeszcze egzotycznej, i sanskrytu stworzyła mu możliwość lepszego zrozumienia ówczesnej kultury Dalekiego Wschodu. (Nie postawimy przecinka, gdy spójnik ‘i’ wprowadza zdanie łączne – współrzędne łączne albo zdanie podrzędne wobec zdania głównego, ale łączne wobec poprzedzającego zdania podrzędnego, np. Zwieziono z lasu kilka wozów drewna i sprzedano je na opał. Powiedział mi, że musi odpocząć, że w takim razie wyjeżdża i że nie wróci przed upływem tygodnia. Wiem, jak to jest i jak mogłoby być). 2) Kiedy spójnik ‘i’ wprowadza wtrącenie lub dopowiedzenie (typowe połączenie: i to), np.: Byłem w górach, i to przez dwa miesiące. Uważam go za szaleńca, i to od dawna. 3) Kiedy spójnik ‘i’ zostaje powtórzony, przy czym powtórzone ‘i’ pełni funkcję analogiczną do pierwszego ‘i’, np.: Siedzą i piją i kawę, i herbatę. Kup chleb i bułki, i jabłka, i gruszki. (Nie postawimy przecinka w zdaniach: Siedzą i piją kawę i herbatę. Kup chleb i bułki albo jabłka i gruszki).
Źródło: [SO PWN]