Pamiętajmy, że zgodnie z regułą [154] 39. SO PWN partykułę -że i jej krótszą wersję, partykułę ż, zapisujemy łącznie z wyrazami, do których są dołączane. Łącznie, czyli razem, bez żadnej kreseczki. Piszemy zatem poprawnie: z formami czasowników: idźże (nie: *idź-że), chodźże (nie: *chodź-że), weźże (nie: *weź-że), zróbże, dajże, chodźmyż, pójdźmyż, wracajmyż, zróbmyż, dajmyż; z formami zaimków: taż, tenże, tamże, gdzież, jakiż, kiedyż, któż; z innymi partykułami: bodajże, chybaż...
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP; Baza CKS]