XXXVII Nagroda im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej

Plac Zamkowy 4 Warszawa,Zamek Królewski - Plac Zamkowy 4 Warszawa,Zamek Królewski
Śr. 14 listopada 2012 r.   g. 00:00—00:00

Już po raz 37. Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznana zostanie za całokształt twórczości w dziedzinie kultury tradycyjnej. Wyraża ona uznanie dla twórców, naukowców, badaczy i popularyzatorów oraz instytucji i organizacji wspierających rodzimą kulturę. Wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości, przyczynia się jednocześnie do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w kulturze narodowej.

Organizatorem oraz głównym fundatorem przyznawanych wyróżnień jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundatorami nagród są także: Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Organizatorami konkursu oraz gali wręczenia nagród jest Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej im. Oskara Kolberga w Przysusze.


Nagrody w postaci dyplomu i medalu projektu Anny Jarnuszkiewicz oraz gratyfikacji pieniężnej przyznawane są laureatom w dziedzinach twórczości artystycznej indywidualnej: sztuk plastycznych, literatury ludowej, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca, kapelom i zespołom folklorystycznym oraz w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej. Nagrody honorowe wyróżniają osiągnięcia osób, instytucji i organizacji wspierających rodzimą kulturę. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie 14 listopada 2012 roku.