Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga 2011

Data publikacji: 21.07.2011
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Prezentujemy listę laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga. Nagroda przy­zna­wa­na jest od 1974 r. i ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia wy­bit­ne osią­gnię­cia twór­ców lu­do­wych, na­ukow­ców, ba­da­czy i po­pu­la­ry­za­to­rów oraz osób, in­sty­tu­cji i or­ga­ni­za­cji wspie­ra­ją­cych kul­tu­rę lu­do­wą na całym ob­sza­rze Pol­ski i poza gra­ni­ca­mi kraju.

Laureaci XXXVI edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za  zasługi dla kultury ludowej” w 2011 r.


1.    Władysław Klimasara – wykonawca zabawek, drewnianych ptaszków (Stryszawa, żywiecko-suski ośrodek zabawkarstwa ludowego, woj. małopolskie)

2.    Leonard Śliwa – instrumentalista (skrzypce, mazanki), regionalista, wychowawca młodych muzyków, popularyzator muzyki koźlarskiej, (Wolsztyn, Wielkopolska)

3.    Janina Świniarska-Kosowska – śpiewaczka i tancerka ludowa, animatorka kultury regionalnej, wykonawczyni plastyki obrzędowej i strojów ludowych, (Chojne, Sieradzkie, woj. łódzkie)

4.    Zofia Warych – śpiewaczka kurpiowska, hafciarka i i koronczarka (Myszyniec, Kurpie Zielone, woj. mazowieckie)

5.    Mieczysław Mularski – poeta ludowy (Dobrzechów, woj. podkarpackie)

6.    Kapela Braci Tarnowskich z Domaniowa  (Radomskie)

7.    Zespół Ludowy Koła Gospodyń Wiejskich z Trzcińca  (Wschodnie Mazowsze)

8.    Zespół Regionalny „Istebna”  (Beskid Śląski)

9.    Prof. Anna Czekanowska-Kuklińska - etnomuzykolog, badacz ludowych i etnicznych tradycji muzycznych w Polsce i na świecie.

10.    Danuta Pawlak – etnomuzykolog, pracownik naukowy w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu.


Nagroda honorowa:

11.    Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

12.    Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie (woj. lubelskie)