Nagrody im. Oskara Kolberga zostały wręczone

Data publikacji: 12.10.2011
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski wręczył nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej". Nagrody zostały wręczone 12.10.2011, uroczystość wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim. Nagrody im. Oskara Kolberga przyznawane są co roku od ponad 30 lat. Wyróżnia się nimi wybitne indywidualności w dziedzinach twórczości artystycznej: sztuk plastycznych, literatury ludowej. muzyki instrumentalnej, śpiewu i tańca. Nagrody pzryznawane są również w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej.

W XXXVI edycji Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

1.  Twórczość w dziedzinach plastyki, rękodzieła i rzemiosła ludowego, folkloru muzyczno-tanecznego: Władysław Klimasara, Leonard Śliwa, Janina Świniarska - Kosowska, Zofia Warych;

2.   Pisarstwo ludowe: Mieczysław Mularski;

3.  Kapele ludowe: Kapela Braci Tarnowskich z Domaniowa (Radomskie);

4.  Zespoły folklorystyczne: Zespół Regionalny „Istebna”, Zespół Ludowy Koła Gospodyń Wiejskich w Trzcińcu ;

5.  Działalność naukowo-badawcza, popularyzatorska, animatorska: prof. Anna Czekanowska-Kuklińska, Danuta Pawlak;

6.   Nagrody honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w ochronie i upowszechnianiu kultury ludowej: Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie.