Date of publication: 26.09.2019
Author: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 1 minute
print

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie zorganizował spotkania z konsultantami, aby przygotować się jak najlepiej na warsztaty z mieszkańcami gminy – warsztaty te zostały przeprowadzone w kilku grupach: sołtysi; seniorzy (55+) (UTW, Związek Emerytów etc.); dorośli w wieku 18 do 55; młodzież - osoby od 12 do 18 roku życia. A głównym zagadnieniem było pytanie:

"Jakie są potrzeby i oczekiwania osób, które nie miały dotąd większego kontaktu z naszym ośrodkiem kultury?"

Wybryki Kultury
mieszkańcy podczas obrad nad dalszymi działaniami ośrodka

W efekcie działań przeprowadzonych przez Ośrodek Kultury powstał raport, z którego możemy dowiedzieć się jak przebiegło całe zadanie przeprowadzone w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.

Najważniejszy wniosek?  „Przestańmy mówić o integracji, a po prostu bądźmy razem!”