W SEZAMIE otwieramy się i tworzymy kulturę

Date of publication: 11.10.2023
Author: PW
Średni czas czytania 4 minutes
print

Gminny Ośrodek Kultury SEZAM w Tarnowie Podgórnym dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. „W SEZAMIE otwieramy się i tworzymy kulturę".

Odbyło się 25 spotkań warsztatowych, wzięło w nich udział 442 osoby i przeprowadzono 1 objazd fotograficzny, w którym udział wzięło 8 osób, a na  2 wydarzeniach GOK SEZAM prowadzono obserwacje uczestników wydarzeń i informowano o projekcie (800 uczestników imprez). Po przeszkoleniu zespołu badawczego przez eksperta Rafała Janowicza, przeprowadzono warsztaty w szkołach podstawowych dla wybranych klas 7 i 8 oraz w wybranych klasach 1-3 w szkołach ponadpodstawowych. Łącznie w warsztatach wzięło udział 423 uczniów z 23 klas z 9 szkół. Przygotowano i udostępniono w Internecie oraz w wersji papierowej ankiety dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne, dla uczestników kół i zespołów GOK SEZAM oraz dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Prowadzono obserwację uczestników podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych, a były to:
21-23.04 Finał projektu Teatr w Każdej Wiosce,
13.05 Premiera Teatru Tańca Sortownia.
Następnie opracowano regulamin inicjatyw, ogłoszono go na stronie internetowej www.goksezam.pl. www.tarnowo-podgorne.pl, rozdysponowano plakaty do gablot sołeckich i gminnych promujące Konkurs, powstał film zachęcający do składania ofert. Podczas Dni Gminy Tarnowo Podgórne powstał punkt informujący o projekcie, można było zgłaszać swoje pomysły wypisując na kartkach, planszach. Rozdawane były ulotki o konkursie na Inicjatywy. Do GOK SEZAM wpłynęło 12 Inicjatyw. 22.06 - wspólnie z Pomysłodawcami, przedstawicielami młodzieży oraz GOK SEZAM oraz przy udziale animatora Narodowego Centrum Kultury Pana Pawła Kamińskiego (podczas narad pełnił rolę opiekuna merytorycznego, nie głosował na projekty) pracownicy ośrodka kultury dokomali wyboru inicjatyw. Pokrótce zostały przedstawione wnioski z badań po to, aby uwzględnić je przy ocenie prezentowanych inicjatyw. Każdy pomysł był prezentowany przez jedną osobę, która była wyłączona z głosowania podczas swojej prezentacji. Kryteria oceny: Pomysłowość i czytelność inicjatywy, Określony cel inicjatywy, wynikający z konkretnych potrzeb danej społeczności, Podejmowanie działań we współudziale mieszkańców, Przejrzystość harmonogramu i jego spójność z opisem inicjatywy, Czytelność budżetu i jego zgodność z tematem inicjatywy. Każde kryterium można było ocenić w skali 0-5. Suma składała się na ocenę projektu, a ta ocena była dalej zliczana w głosowaniu. Wybrano 5 Inicjatyw do realizacji. A są to:

  1. „Komputer - instrument muzyczny. Tworzenie muzyki w XXI wieku to zadanie dla muzyka czy programisty”;
  2. „Perkusja marzeń. Czy można grać na taniej, małej i cichej perkusji?”; 
  3. „Moc słowa” - stworzenie przez młodzież podcastu o tematyce dziennikarskiej, influenserskiej i pisarskiej;
  4. „Też potrafię zrobić fotografię” - warsztaty fotograficzne dla osób z niepełnosprawnościami, zakończone wernisażem i wystawą prac;
  5. „Spotkajmy się w impro!”  - zajęcia z improwizacji i spektakl.

Wspólnie z Inicjatorami uzgodniono kosztorysy i plan działania niewykraczający poza terminy realizacji II cz. zadania  "W SEZAMIE otwieramy się i tworzymy kulturę" w ramach programu Dom Kultury+.