Stacja Kultury - witaMY na pokładzie

Date of publication: 17.10.2023
Author: PW
Średni czas czytania 4 minutes
print

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury - Serce Miasta" w Świeradowie-Zdroju dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. „Stacja Kultury - witaMY na pokładzie".

 

Stacja Kultury - witaMY na pokładzie
Fot. zdjęcie z realizacji projektu

W opinii pracowników domu kultury realizacja zadania pozwoliła na: 
• zidentyfikowanie potrzeb kulturalnych świeradowskiej młodzieży - osoby, które wzięły czynny udział w spotkaniach diagnostycznych „porozmawiajMY” otworzyły się przed pracownikami Centrum, wskazały wydarzenia, warsztaty, których brakuje w ofercie kulturalnej, a które byłyby dla nich ciekawe i pozwoliły na rozwój zainteresowań. Właśnie takie bezpośrednie spotkania, w kameralnej sali ośrodka kultury, mogą wiele wnieść do planowania przyszłych działań i wybierać te wydarzenia, warsztaty, które faktycznie interesują potencjalnych odbiorców – w przypadku tego projektu – młodzież.   
• odkrycie potencjału kulturotwórczego i lokalnych liderów – zostało to osiągnięte zarówno podczas spotkań diagnostycznych, podczas których młodzi ludzie oraz ich rodzice opowiadali o osobach nieznanych a mających ciekawe zainteresowania, pasje oraz w trakcie konkursu inicjatyw oddolnych, do którego przystąpiło grono osób, z którymi "Stacja Kultyry dotychczas nie współpracowała. Wśród osób spoza dotychczasowej orbity ośrodka kultury, z którymi nawiązał współpracę:
- Agnieszka Andrzejczak-Wiaderek – plastyczka, socjoterapeutka, właścicielka pracowni artystycznej „Świece z Sercem”, inicjatorka zadania „Pomaluj swoją eco torbę”;
- Ewelina Lichman – wszechstronna artystka, komponuje i wykonuje muzykę, para się lutnictwem, pisze wiersze i maluje a wraz z Przemysławem Kocikiem zajmuje się animacją poklatkową – są inicjatorami zadania „Kulturalne warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci i młodzieży”;
- Joanna Kędzia – propagatorka zdrowego trybu życia, naturalnych kosmetyków, z pasji aktorka lokalnej trupy, wraz z Katarzyną Rzeczkowską (z którą nasz ośrodek już współpracował) inicjatorka działań „Stwórzmy razem naturalne kosmetyki” oraz „Teatr bliżej nas”.
• wsparcie nowatorskich działań animacyjnych – forma przestrzenna, w której osoba badana udziela krótkiej odpowiedzi pisemnej na przygotowanej wcześniej kartce zawieszonej w wyznaczonym miejscu –stworzona na potrzeby ptojektu na Przystanku Młodych na peronie przy naszej Stacji Kultury oraz na tablicy informacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w dzielnicy Czerniawa-Zdrój. Metoda ta sprawdziła się w Czerniawie-Zdroju, gdzie młodzież faktycznie udzieliła odpowiedzi;
• promocja wśród mieszkańców Świeradowa-Zdroju postawę aktywnego uczestnika lokalnej kultury – wysoka frekwencja młodzieży podczas spotkań „porozmawiajMY”;
• podniesienie kompetencji pracowników Centrum Kultury - program nauczył jak otworzyć się na mieszkańców, jak diagnozować ich potrzeby i włączać ich w działania. Program ten był dla Pracowników domu kultury odskocznią od dotychczasowych obowiązków.