Piekoszów z Kulturą

Date of publication: 24.09.2019
Author: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 1 minute
print

W ramach programu dotacyjnego Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 został przeprowadzony projekt – diagnoza środowiska lokalnego, którego inicjatorem jest Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie. Diagnoza ta stanowi pierwszy etap projektu „Piekoszów z kulturą”.

Piekoszów z Kulturą
grupa dorosłych ludzi zapisuje swoje pomysły na działania Centrum Kultury na karteczkach

Spotkania diagnozujące miały różnorodny charakter i formy – uczestnicy wypełniali ankiety, brali udział w zajęciach i warsztatach animacyjnych na różnych zaaranżowanych i zaplanowanych wydarzeniach kulturalnych, takich jak: „Megamoc Piekoszowa”, „Dzień Sąsiada”, czy forum lokalne „Piekoszów z kulturą”. Zostały przeprowadzone również badania jakościowe i ilościowe. Głównym celem badania było nie tylko dostosowanie lepiej oferty do potrzeb mieszkańców, ale również rozbudzenie ich kreatywności.

Z poniższego raportu wynika m.in.:

  • w jakim kierunku powinny być prowadzone działania instytucji;
  • jakie są oczekiwania i potrzeby społeczne mieszkańców w zakresie działań kulturalnych

Wyniki raportu są podstawą do przeprowadzenia kolejnej części projektu.