Na Tropie Kultury

Date of publication: 01.04.2019
Author: Julia Janaszek
Średni czas czytania 1 minute
print

Projekt ,,Na Tropie Kultury'' został zrealizowany na terenie Gminy Zabierzów w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

W wybranych sołectwach gminy Zabierzów przeprowadzono spotkania diagnostyczne. Zostały one wytypowane ze względu na przewidywany potencjałów kulturotwórczy, tkwiący wśród tamtejszych lokalnych liderów i organizacji. Ponadto wytypowane sołectwa charakteryzowały się łatwym dostępem komunikacyjnym, co ułatwiało udział w spotkaniach diagnostycznych osobom z okolicznych sołectw.