MDK - Mój Dom Kultury

Date of publication: 04.09.2023
Author: PW
Średni czas czytania 1 minute
print

Dom Kultury w Gostyniu dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "MDK - Mój Dom Kultury".

MDK - Mój Dom Kultury
Fot. zdjęcie z realizacji projektu

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z założeniami. Z perspektywy domu kultury udział w tym projekcie jest bardzo cennym doświadczeniem. Po raz pierwszy Beneficjent we współpracy z badaczem przeprowadził szerokie badania wśród mieszkańców dotyczące między innymi ich potrzeb czy też oczekiwań w stosunku do instytucji. Także po raz pierwszy powstał w ramach instytucji dokument, który będzie dla ważnym punktem odniesienia w konstruowaniu przyszłej oferty kulturalnej domu kultury. Projekt pozwolił na spojrzenie na działalność domu kultury z innej perspektywy - mieszkańca czy też uczestnika wydarzeń organizowanych przez dom kultury.