Rozstrzygnięcie konkursu XI edycji programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2016

Data publikacji: 06.05.2016
1 minuta

Narodowe Centrum Kultury ogłasza wyniki konkursu o dofinansowanie zadań w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży.

wyniki naboru
wyniki naboru

Do Programu  wpłynęło 261 wniosków.

Przyznano dotacje na realizację 41 zadań, które otrzymały najwyższą ilość punktów tj. od 96, 25 do 100, 00.

173 wnioski uzyskały punktację poniżej wymaganego progu – 96, 25 pkt.

Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 47 wniosków.