Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. NABÓR WNIOSKÓW

Data publikacji: 01.04.2022
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Edycja 2022.

Program służy wspieraniu zadań, których celem jest przybliżanie uczestnikom kultury obydwu krajów oraz dostarczanie  wiedzy na temat ich współczesnych realiów. Ze środków programu  dofinansowywane będą pobyty grup ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów.

W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących:

  • pobyt w Polsce grupy ukraińskiej młodzieży wraz z opiekunami, zorganizowany przy współpracy z partnerem ukraińskim
  • zorganizowany samodzielnie przez polskiego organizatora pobyt grupy, której uczestnikami będą dzieci uchodźców ukraińskich przebywające na terenie Polski.

Do składania wniosków w programie Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Edycja 2022 uprawnione organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych).

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 1 lipca do 29 października 2022 roku.

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną i potrwa do 4 maja 2022 roku.

Sposób aplikowania

Wnioski do programu składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Złożenie wniosku wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem:

SOP.NCK.PL →

Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) instytucji.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi SOP oraz do obejrzenia webinarium dotyczącego obsługi SOP.

Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne prosimy zgłaszać na adres sop.pomoc@nck.pl