Polsko-ukraińska wymiana młodzieży

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy ukraińskiej młodzieży wraz z opiekunami, realizującej projekt wspólnie z grupą polskiej młodzieży.

Cele operacyjne programu:

  • wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy,
  • pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych,
  • zapoznanie młodzieży z historią lokalną.

Kontakt

Iwona Grodz­ka
Dział Stypendialny (Pol­sko-​Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży)