Polsko-ukraińska wymiana młodzieży

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy.

 

 

Cele operacyjne programu:

  • nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski,
  • pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych,
  • zapoznanie młodzieży z historią lokalną,
  • poznanie podstaw języka polskiego

Kontakt

Iwona Grodz­ka
Dział Stypendialny (Pol­sko-​Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży)