Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy ukraińskiej młodzieży wraz z opiekunami, realizującej projekt wspólnie z grupą polskiej młodzieży.

Cele operacyjne programu:

  • wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy
  • pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych
  • zapoznanie młodzieży z historią lokalną

Szczegółowy program projektów samodzielnie kształtują polscy organizatorzy w porozumieniu z partnerami ukraińskimi, niemniej warunkiem otrzymania wsparcia będzie włączenie do programu projektu następujących komponentów:

  • „Historia lokalna”. Młodzież polska przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości.
  • „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie Polski.
  • „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada.