Nabór wniosków do XII edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2017

Data publikacji: 13.03.2017
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

Nabór wniosków do XII edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2017
nabór wniosków

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: do dnia 14 kwietnia 2017 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Program Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży.

Prosimy o przesłanie wniosku w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Word.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Dodatkowe informacje

Informacji o programie udziela Iwona Grodzka

  • mailowo i telefonicznie: tel.: 22 350 95 48, e-mail: igrodzka@nck.pl,
  • lub osobiście w biurze Programu w Warszawie, przy ul. Prostej 69 (III piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00.

Zapraszamy do konsultacji, podczas których zainteresowane osoby będą mogły sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do siedziby NCK).

Warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.