Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta

Data publikacji: 11.04.2019
Autor: Julia Janaszek
Średni czas czytania 11 minut
drukuj

W ramach programu ,,Akcja partycypacja? W OK!'' zrealiowano siedem inicjatyw lokalnych w ramach zaangażowania w kulturę miejscowej społeczności.

Inicjatywa nr 1. JESTEŚMY W CENTRUM - WARSZTATY KREATYWNO-ARTYSTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU 7 - 12 LAT

inicjator: Michał Urbański

opis inicjatywy: Inicjatywa ma celu zaproponowanie twórczych zajęć grupie dzieci, które mieszkają w blokach otaczających klub Jędruś. Jest to grupa dzieci potrzebujących wiele uwagi – i grupa wymagająca kreatywnego podejścia. Są to dzieci często z deficytami, problemami rodzinnymi. Jednocześnie są to dzieci twórcze, pomysłowe i ciekawe świata. Działania oparte na następujących aktywnościach i założeniach:

1. Odbędą się warsztaty prowadzone przez artystów i animatorki: twórcze, plastyczne, wykorzystujące metodę dramy.

2. Dzieci spotykać się będą o stałej porze – wspólnie zaplanują swoje twórcze działania (cały proces), który zostanie zrealizowany przy wsparciu artystów.

3. Działania będą całkowicie zależne od pomysłowości dzieci: możemy pracować nad spektaklem, instalacją artystyczną, sięgać po nowe media itp. – wszystko zaplanują i przeprowadzą dzieci.

Celami inicjatywy są:

A. Integracja grupy dzieci przez działania twórcze i artystyczne

B. Wsparcie rozwoju artystycznego dzieci mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie klubu, które do tej pory w klubie bywały rzadko.

W ramach inicjatywy zostanie zorganizowana seria zajęć o charakterze twórczym - warsztatów, podczas których dzieci zapoznają się z elementami historii sztuki, ale również będą tworzyły. Inicjatorem projektu jest młody dorosły z osiedla Centrum A.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci mieszkające w sąsiedztwie klubu w wieku 7 - 12 lat.

 

Inicjatywa nr 2. TWORZĘ, CZUJĘ, MYŚLĘ, DZIAŁAM, TAŃCZĘ – WARSZTATY DLA KOBIET

inicjator: Sławek Woch

opis inicjatywy: Podczas zajęć w Klubie Rodziców da się zauważyć dużą potrzebę wprowadzenia zajęć związanych z emocjami, kreatywnością, ciałem i tańcem. Mamy chcą pracować ze swoim ciałem i ruchem – rozwijać swoją duchową i artystyczną stronę, przekształcać swoje emocje w działania artystyczne. Poprzez teatr ruchu chcemy dać młodym matkom okazję, do wyrażenia swoich emocji, do opowiadania o swoim życiu i doświadczeniu. Podczas zajęć mamy będą uczestniczyć w działaniach artystycznych związanych z teatrem ruchu: wspólnie pracować będą ze swoimi emocjami. Każde zajęcia poświęcimy innym aspektom ich funkcjonowania i na tej materii będziemy tworzyć mini-spektakle i opowieści. Celem projektu jest stworzenie w Klubie Jędruś trwałej platformy do działań artystycznych.

odbiorcy inicjatywy: Kobiety z Nowej Huty, głównie mamy, których dzieci uczestniczą w Klubie Rodziców w Klubie Jędruś.

 

Inicjatywa nr 3. KULTURA W RUCHU - SPACERY I ZAJĘCIA DLA SENIORÓW

inicjator: Tadeusz Bocheński

opis inicjatywy: Celem działań jest stworzenie zajęć i wycieczek kulturalnych dla seniorów skupionych dookoła Klubu Jędruś. Inicjatorowi chodzi o ofertę bezpłatną, ponieważ status materialny seniorów mieszkających w okolicach Klubu jest mocno zróżnicowany oraz maksymalnie dopasowaną do potrzeb i możliwości (w tym fizycznych) osób starszych. Oferta będzie obejmowała zajęcia taneczno-muzyczne dla seniorów, przy czym zajęcia te będą miały aspekt poznawczy związany z innymi kulturami oraz z odmienną niż polska ekspresją muzyczną i taneczną (jak tańce afrykańskie, aborygeńskie czy hiszpańskie.) Ponadto zorganizowane zostaną spacery badawczo - odkrywcze po Nowej Hucie - poznamy historię dzielnicy sprzed budowy Kombinatu - m. in. dworek Matejki, forty, kościoły (w tym drewniane) i muzea. Dla wielu z seniorów będzie to okazja do okrycia swojej dzielnicy.

odbiorcy inicjatywy: Seniorzy w wieku 55+, mieszkający w Nowej Hucie.

 

Inicjatywa nr 4. DOROSŁE KÓŁKO PLASTYCZNE

inicjator: Jagoda Daros

opis inicjatywy: Projekt, który będzie realizowany w Klubie Jędruś, jest odpowiedzią na brak zajęć plastycznych dla dorosłych w domach kultury. Chcemy rozwijać dzięki niemu kreatywność, umiejętności i wiedzę dorosłych w zakresie sztuk plastycznych - pobudzając ich do aktywnego tworzenia. W Nowej Hucie brakuje zajęć, w których dorośli - często jedynie odprowadzający dzieci na zajęcia do domu kultury – mogliby rozwijać swoje zainteresowania i talenty, zaś oferta o jaką nam chodzi (realizowana np. przez Ambasadę Krakowian) jest zazwyczaj bardzo droga i wielu z mieszkańców Huty nie stać na nią. W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów - spotkań koła plastycznego dla dorosłych. Obok w sali pociechami zajmie się zaś animatorka, tak aby rodzice nie musieli się obawiać o swoje dzieci. Każdy warsztat będzie trwał 1,5 godziny i będzie prowadzony przez artystów i edukatorów. Proponowana tematyka zajęć może ulec zmianom ze względu na szczególne zainteresowania osób, które się zapiszą. Na razie proponujemy zajęcia z kolaży, sztuki abstrakcyjnej, rzeźby, ceramiki artystycznej itd. Idea pracy kółka będzie kontynuowana również po zakończeniu działań DK+ Inicjatyw lokalnych w Klubie Jędruś.

odbiorcy inicjatywy: Osoby dorosłe, głównie w wieku produkcyjnym, mieszkające na terenie "starej" Nowej Huty.

 

Inicjatywa nr 5. GRA MIEJSKA ESCAPE CITY

inicjator: Norbert Zieleniak

opis inicjatywy: Planowane jest stworzenie tras gier terenowych w Nowej Hucie. zaproponowany przez 3-osobową grupę roboczą nowohuckich licealistów - dedykowany również młodzieży, ale też traktowany międzypokoleniowo. Trasy będą zawierały elementy fabularne, a także różnorakie zagadki i ciekawostki zwiększające świadomość historyczną osób uczestniczących w grze. Inicjator zgłasza chęć opracowania tematów gry wspólnie z grupą młodzieży - pewnikiem jest to, że gra oparta będzie o historię terenów obecnej Nowej Huty, zaś jej realizacja odbywać się będzie we współpracy z instytucjami kultury działającymi w centrum dzielnicy - NC K, Muzeum PRL i Dziejów Nowej Huty. Planowanych jest kilka rozgrywek mających miejsce w centrum starej Nowej Huty.

odbiorcy inicjatywy: Głównie nowohucka młodzież oraz rodziny. Nie wyklucza się udziału osób w żadnym wieku.

 

Inicjatywa nr 6. W SUKIENCE I POD KRAWATEM DZIAŁAMY ZIMĄ I LATEM

inicjator: Dominika Wysocka

opis inicjatywy: Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzebę spotkań wśród młodych mieszkańców osiedla Grębałów. Inicjatorami są młode małżeństwa, które chcą razem spędzać czas, dzielić się doświadczeniami, rozmawiać, poznawać świat i spędzać czas w sposób kreatywny i ciekawy. Spotkania organizowane w projekcie będą miały trzy wymiary - integracyjny, kulturalny i poznawczy. Mają one zwiększyć zaangażowanie młodych osób w działalność Klubu Dukat. W ramach inicjatywy odbędzie się seria spotkań, podczas których opiekę nad dziećmi przejmie animator. Spotkania będą miały charakter twórczy (zajęcia plastyczne, rękodzieło, zajęcia muzyczne), ale też charakter edukacyjny i obcowania ze sztuką (propozycja spotkania z ambitnym kinem). Proponowane tematy spotkań to np. "Męski kino akcji - historia i seans", "Sztuka piękna kobiecego – postrzeganie kobiecości w sztuce na przestrzeni wieków", ale odbędzie się też wieczór karaoke, warsztaty tańców świata czy warsztaty body-paintingu.

odbiorcy inicjatywy: Pary (małżeńskie, partnerskie) oraz ew. osoby samotne chcące dołączyć do grupy w wieku produkcyjnym, rekrutujące się z mieszkańców osiedla Grebałów.

Inicjatywa nr 7. KAWIARENKA SĄSIEDZKA

inicjator: Halina Ptak

opis inicjatywy: Cykl regularnie się odbywających spotkań dla starszych mieszkańców osiedla Grębałów - każde spotkanie ukierunkowane na integrację i kulturę, odbywających się w swobodnej atmosferze, przy współudziale zaproszonych specjalistów (filmoznawców, artystów sztuki rękodzielniczej, florystów, instruktorów teatralnych ale też artystów makijażystów) będących okazją do poznawania ciekawych dziedzin sztuki, ale też do dyskusji światopoglądowych i wspólnego spędzania czasu przy filiżance kawy, dobrej muzyce i grach planszowych.

odbiorcy inicjatywy: Osoby w wieku 50+, mieszkańcy osiedla Grębałów.