Moniecki Ośrodek Kultury

Data publikacji: 14.05.2018
Autor: MP
5 minut

Projekt „Kreatywnie w MOKu” polegał na zrealizowaniu pięciu inicjatyw lokalnych mających na celu integrację międzypokoleniową mieszkańców wsi, popularyzację tańca towarzyskiego i rozwijanie lokalnego kapitału społecznego. 

Inicjatywa 1. Robótki ręczne naszych babć

Inicjator: grupa nieformalnej z Boguszewa: lider: Agata Malinowska, Danuta Olszewska, Patrycja Romanowska, Wiktoria Siemionkowicz, Jacek Łaniewski

W ramach zadania odbył się wyjazd 20 osób z Boguszewa do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. W Muzeum uczestnicy wzięli udział w warsztatach tradycyjnego zdobnictwa na Podlasiu. Kolejnym etapem były warsztaty w świetlicy wiejskiej, podczas których odbyły się zajęcia dotyczące wykonywania ozdób z suszonych kwiatów i ziół oraz zboża, robótki na szydełku, dekoracje z papieru i robótki na drutach. W roli prowadzących warsztaty i animatorów wystąpili mieszkańcy wsi. Podsumowaniem inicjatywy było spotkanie w świetlicy wiejskiej, na którym zaprezentowano wykonane ozdoby i przedmioty, a wspólny czas urozmaiciły występy zaproszonych zespołów. 

Inicjatywa 2. Tańczyć każdy może

Inicjator: grupa nieformalna z Moniek: lider: Teresa Tekień, Piotr Kuligowski, Barbara Chojnowska

Realizując projekt został przeprowadzony cykl warsztatów tanecznych. Prowadziła je Izabela Słomka — instruktorka tańca towarzyskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Po zakończeniu warsztatów został zorganizowany mini turniej, podczas którego odbył się pokaz taneczny w grupie wiekowej 5+. Uczestników turnieju oceniali profesjonalni tancerze. 

Inicjatywa 3. Kropiwnica — wieś gminy Mońki. Publikacja dotycząca historii i teraźniejszości osady

Inicjator: grupa nieformalna z Kropiwnicy: lider: Andrzej Skutnik, Leontyna Skutnik, Adam Grygo, Krystyna Skutnik, Józef Jerzy Skutnik

Celem projektu było zbieranie i dokumentacja materiałów archiwalnych od mieszkańców gminy Mońki a następnie wydanie publikacji pt. „Kropiwnica — wieś gminy Mońki”. Fotografie wzbogacone zostały informacjami z archiwum wojewódzkiego i parafialnego oraz wywiadami ze starszymi mieszkańcami gminy. Opracowaniem zgromadzonego materiału zajął się lokalny historyk Tadeusz Skutnik. Wydana książka zawiera wiele ciekawych i nieznanych fotografii, które ilustrują życie i ważne wydarzenia z historii wsi. Premiera publikacji odbyła się w świetlicy wiejskiej, na której mieszkańcy mogli obejrzeć również wystawę części fotografii zebranych w czasie pracy nad publikacją. 

Inicjatywa 4. Projekt poetycki

Inicjator: grupa nieformalna z Moniek: lider: Wiesława Filipkowska, Agnieszka Michaluk, Joanna Kisło

Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności pisarskie pod hasłem „Sklejki poetyckie”. Zajęcia miały na celu kształtowanie twórczego myślenia, rozwój wyobraźni, a także obalenie mitu, że poezja jest czymś mocno elitarnym. Uczestnicy poznali postać i idee Duchampa, Pieta Mondriana, układali tangram, bawili się tekstem tworząc zdania z rozsypanych słów. Poznawali fragmenty tekstów współczesnych poetów: M. Świetlickiego, T. Różyckiego, J. Podsiadło oraz raperów: Taco, Hemingwaya, Fisza i Abradaba. Następnie uczestnicy tworzyli własne krótkie utwory literackie. Owocem projektu był tomik wierszy pt. „Mojej ziemi...”, w którym znalazły się 32 wiersze monieckich twórców— amatorów z młodszego i starszego pokolenia. Promocja publikacji odbyła się podczas spotkania podsumowującego inicjatywę w Monieckim Ośrodku Kultury. 

Inicjatywa 5. Dziedzictwo kulturowe ziemi monieckiej w oczach młodzieży

Inicjator: grupa nieformalna z Moniek: lider: Anna Bielińska, Elżbieta Nowicka, Andrzej Blaszko, Teresa Mlejnek—Dylewska

W ramach zadania zorganizowano cykl spotkań, podczas których uczestnicy zdobyli wiedzę z prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej dziedzictwa kulturowego, a następnie odbyły się badania terenowe w poszczególnych miejscowościach gminy Mońki. Kolejnym etapem było zebranie i opracowanie informacji i sporządzenie dokumentacji ewidencyjnej. Wyniki pracy młodzieży zostały zaprezentowane w czasie spotkania podsumowującego inicjatywę w formie prelekcji i wystawy.