Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

Data publikacji: 27.04.2018
Autor: MP
7 minut

Celem projektu „Centrum Aktywności Lokalnej” było popieranie i promocja róznych form edukacji, promocja i wspieranie dzieci i młodzieży z różnych środowisk lokalnych oraz wyrównywanie szans osobom w trudnej sytuacji życiowej. W projekcie zostało zrealizowanych sześć inicjatyw lokalnych. 

Centrum Aktywności Lokalnej
Centrum Aktywności Lokalnej

Inicjatywa nr 1. Brzmienie bez barier

Inicjator: Dorota Środoń

W projekcie zrealizowane zostały warsztaty gry na bębnach afrykańskich DJEMBE i gry na gitarze. Uczestnicy uczyli się sztuki tworzenia kompozycji instrumentalnych i instrumentalno—wokalnych poprzez połączenie brzmień gitary i bębnów. Warsztaty miały charakter otwarty i część z nich odbywała się w plenerze przed publicznością. Ostatnim działaniem było odegranie hymnu festiwalu Regałowisko przez grupę warsztatową.

Inicjatywa nr 2. Teatr jest wszędzie

Inicjator: Magdalena Cios

To projekt łączący proces powstawania spektaklu teatralnego z warsztatami artystycznym dla dzieci i młodzieży. Odbyły się 3 spotkania w Parku Miejskim i na terenie OW SUDETY. Spotkania odbywają się w trzech blokach tematycznych. W pierwszym z nich celem były różne techniki teatralne rodzaje lalek, sposoby animacji. Dzieci mogły same spróbować animować lalki lub ożywić postacie w maskach przy pomocy różnych gestów scenicznych. Następnie instruktor przedstawił uczestnikom jak z prostych przedmiotów wykonać lalki i przygotować przedstawienie kukiełkowe. Z publiczności wybrano osoby, które były narratorami przedstawienia i osoby, które animowały wykonane ze szczotek, butelek i mopa lalki. Odegrane zostało przedstawienie o chłopcu, który nie lubił się czesać na podstawie wiersza Grzebień i szczotka. Kolejne warsztaty rozpoczęła parada teatralna, następnie z nowymi uczestnikami odegrana została adaptacja wiersza Grzebień i szczotka, a potem przeprowadzono zajęcia z techniki gry „żywego planu” i pracowano nad sztuką interpretacji tekstu i improwizacji. DO tego celu wykorzystana została adaptacja opowiadania Mucha w sądzie. Ostatnie zajęcia również rozpoczęły się paradą, przeprowadzone zostały warsztaty z technik gry w żywym planie, a z wyłonionych uczestników stworzona została grupa teatralna, która po przeprowadzeniu próby zaprezentowała spektakl będący swego rodzaju rozprawą sądową nad muchą. Dzieci odgrywały role oskarżycieli i obrońców.

Inicjatywa 3. Planszówki łączą pokolenia

Inicjator: Daniel Kajrys

W ramach inicjatywy powstało Bielawskie Bractwo Kości, które rozpoczęło prace nad stworzeniem gry planszowej z akcją umiejscowioną w regionie, na podstawie lokalnej legendy. Dzięki czemu powstała gra planszowa pn. Inwazja bielawskich krasnali, która była promowana podczas imprez miejskich tj. Święto Piernika i Dzień Działkowca. Następnie odbyło się spotkanie instruktażowe, podczas którego uczniowie poznawali tajniki gry. Promując grę i Wielki Turniej Gier Planszowych, uczestnicy przygotowali scenariusz, kostiumy, rekwizyty i zrealizowali krótki film. Ostatnim działaniem było zorganizowanie Turnieju Gier Planszowych, w którym zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. 

Inicjatywa 4. Fotografia i modeling od warsztatów do wystawy

Inicjator: Kamila Stojanowska, Małgorzata Siwiec

Inicjatywa skierowana była do osób zajmujących się amatorsko lub półprofesjonalnie fotografią artystyczną oraz dla osób zainteresowanych modelingiem (pozowaniem do zdjęć). Celem projektu było zwiększenie umiejętności fotografowania i modelingu oraz wykorzystanie tych umiejętności podczas sesji związanej z walorami architektonicznymi i krajobrazowymi Bielawy. Zostały zorganizowane warsztaty fotograficzne, podczas których uczestnik warsztatów — fotograf wykonywał kilka zdjęć odpowiednio ucharakteryzowanej modelce. Całość zakończyła wystawa fotograficzna (wydruk fotografii w większych formatach) i prezentacja multimedialna wyświetlana podczas różnych imprez. 

Inicjatywa 5. Przystań poezji - poezja, przystań

Inicjator: Katarzyna Strojny

Inicjatywa była skierowana do lokalnych poetów oraz do mieszkańców miasta, zwłaszcza do tych, którzy z poezją nie obcują na co dzień. Ideą było zaprezentowanie lokalnych poetów oraz ich utworów szerszej publiczności, z wykorzystaniem niecodziennej formy, jaką jest głośne czytanie wierszy w przestrzeni publicznej. Bezpośredni, niezobowiązujący kontakt z poezją może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie rzeczywistości, nastrój chwili, a tym samym pomóc w nawiązaniu metafizycznego kontaktu autora ze słuchaczem. Rodzimi twórcy prezentują się najczęściej na zorganizowanych, zamkniętych imprezach, na których liczba słuchaczy i osób zainteresowanych jest ograniczona. Wyjście w przestrzeń publiczną dała poetom możliwość dotarcia do większej grupy odbiorców i może przyczynić się do bardziej otwartego działania osób, które piszą swoje teksty „do szuflady”, bo wstydzą się swojej twórczości lub uważają, że jest ona mało atrakcyjną. W ramach inicjatywy zostały zorganizowane wieczorki poetyckie. 

Inicjatywa nr 6. Międzypokoleniowa Organizacja Skupiająca Talenty MOST

Inicjator: Anna Biernacka

Podczas zajęć warsztatowych grupa postanowiła zrealizować projekt teatralny na podstawie własnego scenariusza Baśń o pragnieniach. W porozumieniu z inicjatorką inicjatywy 5. Przystań poezji — poezja, przystań, która sama jest autorką wielu wierszy dla dzieci postanowiono zainscenizować też jej wiersz Kameleon i kolibra. Stroje wykonała jedna z mieszkanek Bielawy, a scenografię wykonały osoby działające w sekcji plastycznej MOKiS. Oprawę muzyczną obu przedstawień przygotował jeden z uczestników inicjatywy 1. Brzmienie bez barier. Premiery obu przedstawień zostały przedstawione w trakcie imprezy podsumowującej projekt Centrum Aktywności Lokalnej