Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej

Data publikacji: 28.04.2014
Średni czas czytania 11 minut
drukuj

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w 2013 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano 6 inicjatyw. Projekty obejmowały m.in. zajęcia muzyczne i integracyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie pod adresem: www.mdk.beskidy.pl.

Inicjatywa nr 1. Mistrzowie i uczniowie – międzypokoleniowe spotkania rockowe

Inicjator: młodzież

Beneficjentami projektu byli uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich zainteresowani wspólnym graniem muzyki. Efektem projektu było ukonstytuowanie się w pracowni muzycznej Kubiszówki czterech młodzieżowych grup grających muzykę rockową i bluesową. Oprócz zespołu Paxtowar, którego członkami byli autorzy projektu, w Kubiszówce w okresie trwania projektu odbywały się próby zespołów: Lethal Pallid Panic, Raspberry Hills i Niebieskie Migdały. Zespoły raz w tygodniu pracowały z instruktorem - gitarzystą Pawłem Suskim. Uczestnicy wzięli udział również w warsztatach z Mistrzami, czyli profesjonalnymi tworzącymi zespół Na chwilę. Warsztaty odbywały się w czterech grupach: wokalistów, gitarzystów, basistów i perkusistów. Zajęcia prowadzili: Justyna Kopiszka (wokal), Karol Jagiełła (gitara), Marcin Myga (bas) i Tomasz Drozdek (perkusja). Zwieńczeniem projektu był koncert rockowy. Celem projektu była m.in. integracja młodzieżowych zespołów rockowych działających na terenie Bielska-Białej, stworzenie dla nich warunków do rozwoju artystycznego, podniesienie samooceny młodych pasjonatów rocka poprzez zaproponowanie udziału w warsztatach z profesjonalnymi muzykami znanego zespołu. Zachęcamy do przeczytania relacji z koncertu.

Inicjatywa nr 2. Bielskie impresje – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Inicjator: Ewa Woźniak-Kanik

Projekt został zgłoszony przez Ewę Woźniak-Kanik - plastyczkę, trenerkę biznesową, a realizowany był w partnerstwie ze Środowiskowym Centrum Pomocy, do którego należą świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne i kluby młodzieżowe działające w Bielsku-Białej. W ramach projektu dzieci i młodzież  z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczyły w warsztatach plastycznych w prowadzonych w Kubiszówce. Dzieci najpierw  fotografowały najpiękniejsze zakątki miasta  (ze szczególnym uwzględnieniem Parku Słowackiego i Dolnego Przedmieścia), a następnie, na podstawie wspólnie wybranych fotografii, malowały obrazy techniką impresjonistyczną. Podczas zajęć poznały sylwetki malarzy impresjonistów, ich prace i wykorzystywane techniki. Warsztatom towarzyszyły m.in. wykłady na temat historii miasta i miejsc uwiecznionych na pracach uczestników. Uczestnicy wzięli też udział w zajęciach z autoprezentacji  i poprawnej wymowy. Na zakończenie projektu odbył się wernisaż. Głównym celem działania była integracja dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach Kubiszówki.

Inicjatywa nr 3. Nie ma jak u Mieszka, czyli rodzinny piknik rycerski na osiedlu Mieszka I

Inicjator: Przemysław Olek

Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Rady Osiedla Mieszka I, Gimnazjum nr 16 oraz Kubiszówki. Celem wydarzenia była aktywizacja lokalnej społeczności i międzypokoleniowa integracja mieszkańców osiedla oraz uczniów gimnazjum. W programie imprezy znalazły się: występy artystyczne grup działających w Kubiszówce, uczniów Gimnazjum nr 16 oraz przedszkolaków z Przedszkola nr 2, a także różnorodne warsztaty twórcze pod wspólnym tytułem Świat bez supermarketu. W ramach warsztatów odbyły się zajęcia czerpania papieru, wykonywania korali z chleba, warsztaty ceramiczne, iluminacji, pisania gęsim piórem, haftu krzyżykowego, wykonywania ozdób z filcu. Jednak największą atrakcją pikniku były pokazy sztuki rycerskiej w wykonaniu w wykonaniu Bielskiej Drużyny Najemnej SVANTEVIT. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ciekawym fotoreportażem.

Inicjatywa nr 4. Zoom na Bielsko-Białą

Inicjator: Marzena Kocurek

Warsztaty filmowe, fotograficzne i dziennikarskie dla młodzieży, których celem było m.in. zwiększenie aktywności twórczej wśród młodych ludzi. Podczas zajęć dziennikarskich uczestnicy poznawali podstawowe gatunki dziennikarskie, podejmowali również próby opisania otaczającej ich rzeczywistości. Warsztaty odbyły się w ramach działań koła literackiego prowadzonego w Kubiszówce przez Magdalenę Tyniów. Grupa filmowa pracowała pod opieką instruktora Tomasza Gruszczyka, grupa fotograficzna z kolei - przy wsparciu Anny Chęć. Efektem warsztatów filmowych była impresja filmową pt. Brama, opowiadająca o Tadeuszu Modrzejewskim, bielszczaninie, który prowadzi Prywatne Muzeum Literatury im. Władysława Reymonta. Bohater filmu przez lata zgromadził ręcznie przepisywane i ilustrowane przez siebie dzieła klasyków literatury polskiej, a także pamiątki związane z historią polskiej literatury. Mimo wyjątkowości zbiorów, Tadeusz Modrzejewski cierpi na brak środków do życia i nie jest doceniany w lokalnym środowisku. Zachęcamy bardzo do obejrzenia wspomnianego filmu.

Grupa fotograficzna stworzyła cykl prac dokumentujących ważne miejsca, zabytki, a także codzienne życie Dolnego i Górnego Przedmieścia. W trakcie uroczystego zakończenia projektu odbył się wernisaż prac wykonanych w ramach zajęć. Warsztaty fotograficzne są nadal kontynuowane.

Inicjatywa nr 5. Podróże w kulturze – Dzień Kultury Celtyckiej

Inicjator: Agnieszka Paterak

W przedsięwzięciu wzięła udział grupa wolontariuszy pomagających w zorganizowaniu wydarzenia. Przy imprezie pracowali również trzej uczestnicy projektu Zoom na Bielsko-Białą, fotografujący i filmujący prezentacje koncertowe. Na wydarzenie udało się zaprosić jedne z najlepszych polskich zespołów grających muzykę celtycką. Wystąpili m.in. Circle of Bards (Lublin), Danar (Warszawa), Amhrain z Bielska-Białej oraz grupy taneczne:  Dziecięco-Młodzieżowa Formacja Salake z Gliwic i zespół Glendalough z Katowic. W ramach inicjatywy odbyły się również warsztaty językowe oraz pokazy prezentacji multimedialnej na temat Irlandii, przygotowane przez wolontariuszy - członków Europejskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Celtyckiego-ECHAS. Członków zespołu Glendalough zaś poprowadzili warsztaty taneczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty wykonywania biżuterii z motywami celtyckimi, prowadzone przez wolontariuszkę Martę Strączek oraz warsztaty pisma celtyckiego prowadzone przez Przemysława Dominika, instruktora domu kultury.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć prezentujących krajobraz Irlandii, wypożyczona przez stowarzyszenie ECHAS. Impreza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Organizatorzy planują kontynuować cykl, następne edycje poświęcając kolejnym krajom i ich kulturze. Zachęcamy do odwiedzenia strony facebookowej  Dnia Kulury Celyckiej, prowadzonej przez Agnieszkę Paterak - inicjatorkę projektu.

Inicjatywa nr 6. Kobiety z pasją

Inicjator: nieformalna grupa kobiet

Cykl spotkań i warsztatów edukacyjno-artystycznych dla kobiet. W ramach projektu odbyły się: warsztaty rozwoju kobiet, warsztaty stylu, wernisaż wystawy Kobiety z pasją.

  • spotkanie Stylowy wrzesień – poznaj siebie, odkryj swój styl,  podczas którego odbyły się: warsztaty rozwoju kobiet, warsztaty stylu, wernisaż wystawy prac bielskich artystek: prof. Elżbiety Kuraj, prof. Małgorzaty Łuszczak, Ewy Woźniak-Kanik i Katarzyny Żaczek. Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa fotografii Soni Szóstak – szczecińskiej fotografki, studentki Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Podczas spotkania wystąpił zespół taneczny Kubiszówki Art Dance Senior oraz aktorka Katarzyna Kosecka z minirecitalem piosenek Kaliny Jędrusik
  • wykład Kobieta aktywna w środowisku lokalnym
  • spotkania z mandalą przy dźwiękach muzyki etnicznej. Warsztaty z zakresu tanecznej improwizacji Ja w ruchu, ruch we mnie
  • warsztaty filcowania

Celem projektu było m.in. zaspokojenie potrzeby samorozwoju mieszkanek dzielnic objętych projektem oraz podniesienie samooceny kobiet. W działania aktywnie angażowały się autorki projektu - Agata Czauderna-Gałka, która wolontarystycznie prowadziła warsztaty malowania mandali, oraz Anna Zielezińska i Grażyna Wolny, które po zrealizowaniu kursu filcowania z pierwszą grupą warsztatową, same poprowadziły warsztaty z drugą grupą uczestniczek.