Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie

Data publikacji: 14.05.2018
Autor: MP
9 minut

W ramach projektu „Dzieje się w gminie — kulturalny Sochocin” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych, które miały na celu integrację lokalnego środowiska, popularyzację kultury wśród mieszkańców gminy Sochocin oraz nawiązanie współpracy przez dom kultury z nowymi środowiskami twórczymi w gminie. 

Dzieje się w gminie — kulturalny Sochocin
Dzieje się w gminie — kulturalny Sochocin

Inicjatywa 1. Urokliwe zakątki Gminy Sochocin

Inicjator: Agata Pisarzak

Celem realizacji projektu było zdobycie przez dzieci wiedzy na temat fotografii oraz jej zasad, a także zakrzewienie w nich umiłowania do swojej „Małej Ojczyzny” tj. Gminy Sochocin. Inicjatywa obejmowała następujące działania: zajęcia merytoryczne nt. zasad fotografowania, odbywające się w GOK w Sochocinie z wykorzystaniem rzutnika, ekranu i profesjonalnego sprzętu fotograficznego, zajęcia merytoryczne z mistrzem (profesjonalnym fotografem), który opowiedział o swojej pracy i jej charakterystyce, a także zajęcia plastyczne — wykonanie prowizorycznych aparatów fotograficznych. Dodatkowo przeprowadzone zostały warsztaty w plenerze na terenie gminy Sochocin z wykorzystaniem własnych aparatów fotograficznych, wycieczka autokarowa do profesjonalnego studia fotograficznego oraz przygotowanie wystawy przedstawiającej efekty pracy i zaprojektowanie oraz wydanie folderu z „Urokliwymi zakątkami Gminy Sochocin”.

Inicjatywa 2. Gmina Sochocin malowana pędzlem

Inicjator: Iwona Kamaszewska

Głównym celem projektu była integracja oraz pobudzenie do wspólnego działania mieszkańców gminy Sochocin. Inicjatywa miała zintegrować lokalną młodzież, osoby dorosłe i seniorów, wzbudzić świadomość i dumę z posiadania w swoim otoczeniu naturalnych zasobów mogących stanowić wizytówkę regionu. Uczestnicy wspólnie podejmowali działania artystyczne. W czasie projektu uczestnicy wykonali prace inspirowane lokalnym krajobrazem z zastosowaniem określonych technik malarskich pod fachowym okiem instruktora. Prace zostały zaprezentowane na wystawie, a następnie najlepsze z nich umieszczone w wydanej broszurze. 

Inicjatywa 3. Blues Rock nad Wkrą

Inicjator: Patryk Gwara

Inicjatywa obejmowała naukę muzyki bluesowej oraz rockowej od strony teoretycznej i praktycznej oraz poznanie skali bluesowej. Zajęcia oraz koncert podsumowujący odbyły się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W programie była również audycja muzyczna prezentująca styl, najbardziej znane standardy muzyki bluesowej oraz najbardziej znanych wykonawców. Podczas zajęć z instrumentalistami uczestnicy poznali podstawowe akordy oraz nauczyli się rytmiki bluesowej i rockowej. Prowadzący zaprezentowali charakterystyczną skalę bluesową oraz przeprowadzili ćwiczenia związane z tą skalą na poszczególnych instrumentach (gitara, keyboard, saksofon). W trakcie zajęć teoretycznych uczestnicy nauczyli się standardów z gatunku bluesa oraz rocka. W zajęciach praktycznych odbyły się warsztaty doskonalenia techniki gry na instrumentach (gitara, keyboard, saksofon), nauka akordów, schematów rytmicznych oraz próby improwizacji w oparciu o  pentatonikę.

Inicjatywa 4. Na folkową nutę

Inicjator: Dorota Pisarzak

Celem inicjatywy było zaspokojenie potrzeb muzycznych interesujących się tym gatunkiem muzycznym oraz nauka utworów z gatunku folkloru  polskiego. Uczestnicy warsztatów brali udział w zajęciach doskonalenia techniki gry na instrumentach muzycznych, doskonalenia biegłości technicznej oraz wzieli udział w koncercie finałowym, gdzie wszyscy uczestnicy wykonali kilka utworów. Poza tym brali udział również w audycjach  muzycznych, które przybliżyły im stylistykę polskiej muzyki ludowej. Zajęcia oraz koncert podsumowujący odbyły się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Inicjatywa 5. Zostać filmowcem

Inicjator: Przemysław Załęcki

Spotkania dotyczyły poznania całego procesu powstawania filmu. Odbyły się wykłady na tematy: Język filmu, Etapy powstania filmu (wykład wzbogacony o fragmenty „making of” oraz inne materiały z planów filmowych), Rola poszczególnych członków ekipy filmowej, Elementy prawa autorskiego oraz Prezentacja fragmentów filmu „Amator” K. Kieślowskiego. W trakcie pracy w grupach odbyły się ćwiczenia scenopisarskie, podczas których uczestnicy stworzyli scenopis. Następnie poznali zasady filmowania (praca z kamerą) oraz jak wygląda praca na planie filmowym. Realizacja materiału filmowego odbyła się terenie gminy Sochocin. Po zakończeniu nagrań przeprowadzona została postprodukcja materiału filmowego — montaż i udźwiękowienie. Efektem finalnym inicjatywy była projekcja filmu, w którym jeden z meszkańców Sochocina wspominał lata przedwojenne oraz moment wkroczenia Niemców do Sochocina w trakcie II wojny światowej.

Inicjatywa 6. Regionalne tańce ludowe

Inicjator: Wiejskie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kołozębiu

Celem inicjatywy było zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez ich udział w warsztatach tanecznych. W wyniku tego przedsięwzięcia dzieci zdobyły nowe doświadczenia, podniosły swoje umiejętności taneczne a także umiejętności interpersonalne, co w przyszłości może zaowocować np. większą pewnością siebie oraz zaradnością życiową. Warsztaty odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Kołozębiu.  Dzieci  uczyły się regionalnych tańców ludowych (np.: Mazur, Oberek, Polonez). Kroki i ruchy taneczne były omawiane i pokazywane przez instruktora. Dodatkowo pokazywano dzieciom filmy z tańcami regionalnymi, aby na tej podstawie zapoznały się z tańcami w wykonaniu innych tancerzy. Przeprowadzono wycieczkę do siedziby Zespołu Ludowego Mazowsze. Na  zakończenie został przeprowadzony pokaz taneczny podsumowujący  warsztaty. Dzieci wystąpiły na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie.

Inicjatywa 7. Ogień, ziemia, powietrze — kulturalna ulica

Inicjator: Jacek Podgórski

Idea inicjatywy zakładała zakrzewienie pasji u osób z gminy Sochocin i podjęcie przez nich różnych, często nietypowych aktywności kulturalno—rozrywkowych w ramach czasu wolnego. Zadanie obejmowało przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu różnych dziedzin sztuki, które mogą być realizowane w przestrzeni publicznej. Przede wszystkim były to warsztaty teatralne, ale też zajęcia z zakresu śpiewu i tańca dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Kulminacyjnym punktem inicjatywy był przemarsz ulicami Sochocina różnych grup oraz osób indywidualnych prezentujących swoje umiejętności. Przemarsz miał charakter wielokolorowego korowodu roześmianego i roztańczonego. Miał on na celu zachęcenie mieszkańców gminy do wspólnej zabawy z wykorzystaniem elementów artystycznych. Korowód po dotarciu w miejsce docelowe przekształcił się w piknik, w trakcie którego odbywały się zajęcia dla mieszkańców gminy z dziedzin związanych z wyrazem artystycznym. Na zakończenie dnia odbył się pokaz teatru ognia.