Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
6 minut

W ramach projektu ,,Kultura - tworzymy ją razem'' zrealizowano cztery inicjatywy na terenie gminy Grabowo.

Niech coś po nas zostanie
Niech coś po nas zostanie

Inicjatywa nr 1. WIEŚ PRZED CZASEM A TYMCZASEM

inicjator: Ewa Szwedo

opis inicjatywy: Inicjatywa polegać będzie na przeprowadzeniu cyklu warsztatów tematycznych we wsi Łebki Duże. Będą to: warsztaty czerpania papieru, warsztaty integracyjne oraz warsztaty kulinarne połączone z odnajdywaniem i spisywaniem regionalnych przepisów kulinarnych, popularyzację miejscowych potraw oraz integrację międzypokoleniową mieszkańców. C ykl warsztatów zakończony będzie Piknikiem Rodzinnym. Rezultatem całej inicjatywy będzie zintegrowana społeczność 5 wiosek, realizująca wspólnie zamierzony cel, co rozpocznie proces budowania kapitału społecznego, pobudzenie chęci do działań społecznych, rozwój wyobraźni i kreatywności a tym samym wzmocnienie samooceny mieszkańców sołectwa Łebki Duże, Łebki Małe, Przyborowo, Andrychy i Bagińskie.

odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa skierowana do wszystkich mieszkańców gminy (dzieci, młodzież dorośli, seniorzy) a szczególnie do mieszkańców sołectwa Łebki Duże, Łebki Małe, Przyborowo, Andrychy i Bagińskie

 

Inicjatywa nr 2. PODWÓRKOWE OPOWIEŚCI CZYLI LATO Z KUBUSIEM PUCHATKIEM

inicjator: Małgorzata Jarząbek

opis inicjatywy: Inicjatywa jest próbą aktywizacji gminnych podwórek poprzez działania artystyczno-kulturalne popularyzujące czytelnictwo, łączące literaturę, działania plastyczne, rywalizację i dobrą zabawę. Przedsięwzięcie opiera się na zorganizowaniu spotkań w różnych miejscowościach na terenie gminy tj: Konopki Monety, Surały, Chełchy oraz Grabowo. inicjatywa obejmuje:

1.prezentację głośnego, pięknego czytania z podziałem na rolę

2.działania twórcze oparte na czytanej literaturze, aranżujące sprawność fizyczną i ruchową

3. fabularne gry podwórkowe.

W każdym podwórkowym spotkaniu wezmą udział mieszkańcy z danej miejscowości. Najaktywniejsi uczestnicy otrzymają nagrody książkowe. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy oraz nagrody pocieszenia. W trakcie każdego spotkania przewidziany jest poczęstunek dla uczestników.

odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa skierowana jest do dzieci w wieku 6-13 lat- Zakłada się też udział rodziców i opiekunów dzieci. Pomysłodawca szczególnie zaprasza mieszkańców miejscowości Konopki Monety, Surały, Chełchy oraz Grabowo.

 

Inicjatywa nr 3. WARSZTATY WOKALNE /WARSZTATY MAG MŁODZI AKTYWNI GRABOWIANIE

inicjator: Anna Zielińska, Weronika Stankiewicz, Anna Laszczkowska

opis inicjatywy: Inicjatywa polegać będzie na przeprowadzeniu cyklu warsztatów wokalnych doskonalących techniki śpiewu oraz emisji głosu. Warsztaty prowadziła będzie zawodowa instruktorka śpiewu a ich zwieńczeniem będzie koncert złożony z indywidualnych recitali każdego z uczestników. Pomysłodawcy poprzez realizację inicjatywy zamierzają odnaleźć osoby , które chciałyby rozwijać swoje zainteresowania związane ze śpiewem, przezwyciężyć lęki związane z występami przed publicznością oraz dodać odwagi osobom stawiającym pierwsze kroki w śpiewie. Dodatkowym elementem warsztatów będą warsztaty MAG - Młodzi Aktywni Grabowianie, w ramach których uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego inicjowania projektów i pomysłów na przyszłe działania. W trakcie warsztatów młodzież wymyśli własne projekty na działania dla i w lokalnej społeczności oraz przygotuje wniosek o dofinansowanie takiego działania. Warsztaty MAG mają na celu nabycie przez młodzież umiejętności inicjowaniu własnych działań i aktywności, doskonalenia umiejętności pisania wniosków oraz rozwijanie aktywności społecznej młodzieży.

odbiorcy inicjatywy: Warsztaty wokalne - młodzież 12-18 lat oraz grupa dorosłych. Warsztaty MAG -młodzież 16-25 lat - mieszkańcy gminy Grabowo.

 

Inicjatywa nr 4. NIECH PO NAS COŚ ZOSTANIE - NAGRANIE I WYDANIE PŁYTY ZESPOŁU GRABOWIANIE

inicjator: Anna Świrydowicz, Jan Kurpiewski, Elżbieta Kurpiewska

opis inicjatywy: Inicjatywa obejmuje przeprowadzenie cyklu warsztatów śpiewu ludowego oraz poszerzenie repertuaru, nagranie i wydanie płyty zespołu Grabowianie oraz organizację koncertu promującego płytę. Warsztaty śpiewu poprowadzi zawodowy instruktor etnograf, badacz kultury ludowej. Płyta zostanie nagrana w profesjonalnym studio nagrań i będzie też profesjonalnie wydana. Pomysłodawcy w ten sposób chcą pozostawić pamiątkę dla przyszłych pokoleń. Inicjatywa ma być też zachętą do zawiązywania grup śpiewaczych i kapel ludowych na terenie gminy Grabowo, co po pewnym czasie powinno zaowocować godną reprezentacją regionu na corocznym Festiwalu Kapel I Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

odbiorcy inicjatywy: Obecni członkowie zespołu Grabowianie oraz wszystkie inne osoby chcące wziąć udział w projekcie i tym samym dołączyć do składu zespołu lub zawiązać nowe zespoły śpiewacze albo kapele ludowe . (wiek od 14 lat).