Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

Data publikacji: 25.04.2014
Średni czas czytania 10 minut
drukuj

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach w 2013 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano 7 inicjatyw. Projekty obejmowały m.in. zajęcia integracyjne, artystyczne i kulinarne. Więcej informacji można znaleźć na stronie pod adresem: www.gokdywity.eu.

Inicjatywa nr 1. Kukiełkowy zawrót głowy

Inicjator:grupa nieformalna W pół drogi

Głównym celem projektu była integracja różnych pokoleń z 3 miejscowości gminnych oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Różnowie poprzez zajęcia teatru kukiełkowego. Organizatorzy zaproponowali zarówno rodzinne oglądanie spektaklu, jak też interaktywne warsztaty teatralno-artystyczne dla mieszkańców Frączek, Dąbrówki Wielkiej, Nowych Włók oraz mieszkańców DPS w Różnowie. Powstała prezentacja teatralna stworzona przez grupę nieformalną reprezentowaną przez Sylwię Flicińską i Ewę Gołębiewską-Maciąg oraz gimnazjalistów. Spektakl został wystawiony w wiejskich świetlicach. Grupa trzech gimnazjalistek odwiedziła również Dom Pomocy Społecznej, gdzie uczestniczki wykonały pokaz tańca hip-hop oraz mini koncert, na którym zagrano utwory na wilonczelę. Po występach odbył się poczęstunek i rozmowa z pensjonariuszami. Dla uczniów był to pierwszy kontakt z osobami z nowo otwartego DPS-u w gminie. Gimnazjaliści chętnie uczestniczyli w projekcie, podczas warsztatów pomagali młodszym kolegom i koleżankom w tworzeniu kukiełek.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wykonywanych działań.

Inicjatywa nr 2. Tu jest Warmia. Pracownia Edukacji Regionalnej

Inicjator: stowarzyszenie Nasze Gady

Celem projektu było wypracowanie i zainicjowanie syntetycznej formy edukacji regionalnej, skierowanej do szerokiej grupy odbiorców. W ramach projektu przeprowadzono lekcje regionalne zawierające warsztaty ceramiki pruskiej i warmińskiej, warsztaty tańców tradycyjnych, dawnych dziecięcych zabaw ludowych. Grupa młodzieży została podzielona według wieku na dwa zespoły, które zostały zaproszone do wzięcia udziału w warsztatach tradycji i folkloru oraz ceramiki i etniki. Po godzinie zespoły zamieniały pracownie. W pracowni tradycji i folkloru uczono dawnych zabaw i tańców warmińskich, poznawano strój warmiński, a także geografię i historię tego regionu. W pracowni etniki i ceramiki poznawano wczesnośredniowieczną historię regionu i uczono się lepienia glinianych naczynek.

Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym, pozytywnym odzewem ze strony placówek oświatowych z terenu całej gminy. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Inicjatywa nr 3. Opowieści Starej Lipy

Inicjator: grupa nieformalna Zakole Rzeczne

Warsztaty rękodzieła i rzeźby w Mykach, prowadzone przez doświadczoną rzeźbiarkę, mieszkankę Myk. Celem projektu było skupienie aktywności twórczej mieszkańców wsi, w różnym wieku, wokół ciekawej oferty zajęć odbywającej się w pustej dotąd świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach rzeźbiarskich, decoupage, pergamano, filcowanie i  innych. Przygotowano również święto projektu.

Inicjatywa nr 4. Rodzinny dzień fantazji i marzeń z architekturą i muzyką

Inicjator: stowarzyszenie Melofani

Projekt był świętem Klockologii, w trakcie którego rodzice, dzieci i dziadkowie zamienili się w konstruktorów, architektów, zintegrowali się, spędzili kreatywnie czas z sąsiadami. Pracę przy architektonicznej twórczości uświetnił popis debiutującej Gminnej Orkiestry Dętej oraz warsztaty muzyczne.

Inicjatywa nr 5. Teatr bez tajemnic

Inicjator: grupa nieformalna Wiejscy edukatorzy teatralni

Kanwą projektu była warsztatowa praca nad słowem, muzyką, plastyką ruchu i zadaniami aktorskimi opartymi na motywach Małego Księcia. Młodym aktorom towarzyszyli zawodowi aktorzy (m.in. Irena Telesz), choreografowie, reżyserzy. Uczestnicy projektu zwiedzili również teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Obejrzeli wszystkie pracownie, zapoznając się z zadaniami poszczególnych z nich, rozmawiali, zadawali pytania. Warsztaty zakończyły się aktorskim happeningiem pod nazwą Hyde Park Teatralny, w czasie którego uczestnicy projektu mogli wykazać się nabytą wiedzą. Wspólna zabawa stworzyła atmosferę twórczego napięcia sprzyjającego wyrażaniu emocji. Całość prowadzona była pod opieką A. Fabisiaka oraz studentów ze Studium Aktorskiego. Głównym celem projektu było znoszenie środowiskowych barier mentalnych, finansowych, przestrzennych, ograniczających dostęp dzieci wiejskich do kultury. Założeniem edukacyjnym było wykorzystanie interdyscyplinarności sztuki teatru do poznania kilku dyscyplin artystycznych oraz nauki współpracy grupowej. 

Inicjatywa nr 6. Nowe Włóki w obiektywie – podglądane oczami dziecka

Inicjator: Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala

Projekt łączył w sobie fotografię z tropieniem zagadek historycznych. Dzieci pod wodzą fotografa-pasjonata historii, odbywały dokumentalne wędrówki, podczas których fotografowały m.in. pozostałości po dawnych mieszkańcach. Poznały podstawowe techniki fotografowania i różne rodzaje aparatów. Dzieci miały możliwość odwiedzenia profesjonalnego studia fotograficznego w Sętalu, i wzięcia udziału w sesji fotograficznej. W czasie wycieczek do ciekawych miejsc (np. żwirownia, kaplica) dzieci robiły zdjęcia plenerowe. Następnie każdy uczestnik dostał kopię mapy wsi z 1945 roku wraz z zarysem jej obecnego planu, na którą nanoszono aktualnie istniejące zabudowania. Dodatkową atrakcją było ognisko zorganizowane podczas poszukiwania dawnej leśniczówki.

Dzieci wzięły również udział w warsztatach kulinarnych, w czasie których wysłuchały opowieści o przeszłości Nowych Włók oraz poznali receptury i smaki tradycyjnych potraw. W czasie zajęć uczył się smażenia racuchów z jabłkami, pieczenia jabłek i ziemniaków, robienia szaszłyków owocowych, a także nakrywania do stołu i zasad kulturalnego zachowania podczas posiłku. W ramach projektu został wydany album fotograficzny. Zorganizowano także wystawę wieńczącą działania.

Celem projektu było zaangażowanie dzieci w poznawanie własnej miejscowości. Wykazanie dobrych i słabych stron tego miejsca. Zadania miały sprowokować refleksję nad tym, co zmienić i, w jaki sposób zadbać o miejscowość, w której mieszkają. Projekt miał skłonić młodych ludzi do poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją.

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z mapą inicjatyw kulturotwórczych.

 

Inicjatywa nr 7. Gotowanie i śpiewanie

Inicjator: nieformalna grupa z Nowych Włók

Projekt był swoistą kombinacją tradycyjnych kulinariów i spontanicznej twórczości mieszkańców wsi Sętal. W towarzystwie artystów Kabaretu KACZKI Z NOWEJ PACZKI, mieszkańcy popróbowali sił w dawnych warmińskich przepisach oraz stworzyli własną kulinarną piosenkę. Podczas imprezy odbyły się następujące konkursy:

  • dla dorosłych - konkurs na potrawę z ziemniaków przygotowaną wcześniej w domu i zaprezentowaną do degustacji i oceny komisji, której przewodniczył Andrzej Brzozowski. Najwyżej ocenione zostały ciasteczka z ziemniaków przygotowane przez grupę dzieci ze świtlicy środowiskowej w Sętalu pod kierunkiem Danuty Kowalskiej;
  • dla dzieci - quiz z zasad zdrowego odżywania się.

Efektem działań był też Kalendarz Kulinarny, w którym znalazły się opracowane na warsztatach przepisy.