Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

Data publikacji: 21.06.2021
Autor: Weronika Mikulska
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

W ramach projektu „Kreatywna kultura w Dąbrowie Zielonej” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne dla mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona.

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
Dwie starsze kobiety siedzą przy stole nad misami z pierzem.

Inicjatywa nr 1. MUR ALE COOL

Opis inicjatywy: Inicjatywę rozpoczęło ogłoszenie konkursu na projekt muralu. Konkurs został przeprowadzony pomyślnie, a komisja konkursowa zdecydowała nagrodzić 26 osób oraz wyróżnić 16 prac. W ramach projektu odbyły się stacjonarne warsztaty plastyczne z artystą plastykiem. Uczestnicy poznali zasady malowania muralu, projektowanie postaci oraz nauczyli się korzystać ze specjalistycznych farb. W warsztatach wzięli udział inicjatorzy projektu oraz młodzież. W ramach warsztatach powstał mural, który przedstawia postaci z bajek. Projekt na mural został opracowany wspólnie, na podstawie pomysłów zaczerpniętych z prac konkursu plastycznego. Prezentacja muralu odbyła się w Internecie. Na stronie internetowej GOK zamieszczono relację z warsztatów oraz efekt końcowy. Inicjatywa spotkała się z dużą aprobatą mieszkańców Dąbrowy Zielonej, rodziców dzieci uczęszczających do pobliskiego przedszkola oraz władz gminy.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy, szczególnie młodzież.

 

Inicjatywa nr 2. Poznaj zwyczaje naszych przodków

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy przygotowano przedstawienie „Marysine swatanie”, na podstawie scenariusza autorskiego inicjatorów. Wspólnie przygotowano również scenografię do przedstawienia. Odbyły się warsztaty z teatrologiem Piotrem Hankusem, artystą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Warsztaty były bardzo owocne, uczestnicy z dużym zaangażowaniem podnosili swoje umiejętności i wczuwali się w swoje role. Z powodu pandemii zrezygnowano z publicznej premiery spektaklu. W zamian przedstawienie zostało zarejestrowane w formie filmu i zamieszczone na platformie YouTube. Oglądalność filmu była pozytywnym zaskoczeniem dla inicjatorów.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy.

 

Inicjatywa nr 3. Cielętnicki Nikifor – Stworzenie przez grupę inicjatywną publikacji prezentującej twórczość artystyczną Kazimierza Korpasa

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy powstała publikacja książkowa zawierająca zdjęcia obrazów oraz rzeźb artysty. Twórca wraz z grupą inicjatywną wybrał obrazy i rzeźby, które to następnie zostały sfotografowane przez lokalnego, profesjonalnego fotografa Ewelinę Wąsek oraz grupę inicjatywną. Pani fotograf przygotowała materiał zdjęciowy do publikacji oraz przeprowadziła warsztaty fotograficzne z mieszkańcami Sołectwa. Szkolenie fotograficzne odbyło się w formie online na platformie Meet. Obowiązujące zakazy nie pozwoliły na organizację warsztatów w formie tradycyjnej. W ramach inicjatywy odbyły się spotkania malarskie. Zostały one zorganizowane w szkole podstawowej w Dąbrowie Zielonej. Warsztaty malarskie cieszyły się dużym powodzeniem. Młodzi artyści poznali twórczość Kazimierza Korpasa i inspirując się jego pracami stworzyli samodzielnie obrazy akwarelowe. Na zakończenie inicjatywy odbyła się wystawa prac artysty, zorganizowana w Sali OSP Cielętniki połączona z prezentacją publikacji „Od szuflady do wystawy – prezentacja twórczość Kazimierza Korpasa”. Wystawa odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym. Podczas niej artysta ludowy opowiadał o swoich obrazach i rzeźbach, składał również autografy w książkach. Publikacja w nakładzie 400 sztuk została rozdystrybuowana nieodpłatnie do wszystkich domów w Cielętnikach, do instytucji kultury z terenu powiatu częstochowskiego i radomszczańskiego, do instytucji rządowych, lokalnych grup działania, dyrektorów szkół oraz wszystkich bibliotek gminnych gmin ościennych.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy, szczególnie miejscowości Cielętniki.

 

Inicjatywa nr 4. Moje Ulesie – moje graffiti. Na co komu siedzieć w domu?

Opis inicjatywy: Inicjatywa rozpoczęła się od działań promocyjnych – plakatów i akcji w Internecie – zapraszających do włączenia się w inicjatywę, w szczególności do przekazywania archiwalnych zdjęć. Następnie grupa inicjatywna przygotowała miejsce pod realizację warsztatów z malowania graffiti i omówiła projekt wizualizacji obrazów mających powstać na bramach garażowych OSP oraz przystanku autobusowym. Następnie odbyły się trzy warsztaty dla mieszkańców z profesjonalnym grafikiem. Ich celem była nauka popranego posługiwania się sprayem z farbą. W ramach spotkań powstały graffiti. Obraz na bramach garażowych OSP przedstawia wóz strażacki, natomiast obraz na przystanku w Ulesiu nawiązuje do starych zabudowań wokół spichlerza w Ulesiu (pałacyk, staw). Na koniec realizacji inicjatywy zostały wydane albumy-foto książki (5 sztuk) przedstawiające zdjęcia Ulesia: archiwalne oraz współczesne. Znajdują się w nich m.in. stary spichlerz, kapliczki, historia budowy remizy OSP. Powstał również film przedstawiający dawne dzieje wsi oparty na wywiadach z mieszkańcami.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy, szczególnie młodzież.