Gminny Ośrodek Kultury Mały Rudnik

Data publikacji: 11.04.2019
Autor: Julia Janaszek
Średni czas czytania 15 minut
drukuj

W ramach programu ,, Kultura to my'' w Małym Rudniku zrealizowano siedem inicjatyw mające na celu nawiązanie dialogu z lokalną społęcznością.

Inicjatywa nr 1. Nasz świat zmysłami malowany.

Inicjator: Ekoludki z wiejskiej budki grupa nieformalna

opis inicjatywy: cykl spotkań dla młodzieży z różnymi pasjonatami (rzeźbiarz w drewnie
i glinie, twórca kostiumów filmowych, przyrodnik); warsztaty wykonywania rzeźby z surowców wtórnych, kreatywny warsztat plastyczny; Spotkania z pasjonatami zachęcą uczestników
do poszukania własnego hobby, które dodaje życiu rytmu, czyni je ciekawszym i barwniejszym. Pasjonaci opowiedzą skąd wzięły się ich zajęcia i jak zaczęła się ich przygoda z nimi.
Zachęcą młodzież do eksperymentowania w poszukiwaniu własnej drogi wyrażania siebie. Warsztaty mają na celu pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników oraz propagowanie wiedzy i zachowań proekologicznych a także rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem przyrody. Uczestnicy warsztatów wykonają samodzielnie rzeźby
z wykorzystaniem drewna, gliny i surowców wtórnych. Wykonają także prace plastyczne różnymi technikami z wykorzystaniem materiałów naturalnych oraz fotografie fauny i flory. Prace otworzą uczestników na obserwację przyrody i zauważanie zmian zachodzących w niej wraz z porami roku, na jej bogactwo dzięków, kolorów, struktur.

odbiorcy inicjatywy: młodzież w wieku 11-13 lat

 

 

Inicjatywa nr 2. Wakacyjne spotkania z muzyką

Inicjator: Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych

opis inicjatywy:  Cykl warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży zakończony występem na dożynkach i nagraniem utworów w profesjonalnym studiu nagrań; Celem projektu jest pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży, jej rozwój kulturalny oraz wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Zaplanowane działania w grupie dzieci i młodzieży uczestniczącej w warsztatach i koncercie przyczynią się do: wzmocnienia umiejętności artystycznych u dzieci i młodzieży (techniki śpiewu, wizerunku scenicznego, doboru repertuaru), wzmocnienia integracji grupy rówieśniczej, zdobycia doświadczeń związanych z wystąpieniami publicznymi, nabycia umiejętności radzenia sobie ze stresem podczas prób i występów, zdobycia doświadczenia nagrywania piosenek
w prawdziwym studiu muzycznym. Jednocześnie projekt przyczyni się do ożywienia kulturalnego mieszkańców poprzez udział w koncercie podczas dożynek sołeckich.
Materiał muzyczny, który uczestnicy przygotują podczas warsztatów będzie mógł być wykorzystywany w ciągu kolejnych miesięcy podczas koncertów, konkursów, przeglądów i festiwali muzycznych organizowanych nie tylko na terenie naszej gminy, ale także powiecie i województwie.

odbiorcy inicjatywy: dzieci i młodzież szkolna 

 

 

 

Inicjatywa nr 3. Sołectwo Węgrowo w obiektywie dawniej i dziś

Inicjator: Grupa Sołectwo Węgrowo. Grupa nieformalna

opis inicjatywy: Cykl spotkań i warsztatów, podczas których zebrane zostaną stare zdjęcia miejscowości będące w posiadaniu osób prywatnych i zrobione nowe. Celem projektu jest wzmocnienie utożsamiania się przez mieszkańców sołectwa ze swoją wsią i zwiększenie świadomości zmian w niej zachodzących. Podjęte działania pomogą mieszkańcom poznać historię Sołectwa Węgrowo szlakiem zebranych i wykonanych samodzielnie zdjęć.
Podczas tych działań całe sołectwo będzie zaangażowane w zbieranie starych zdjęć ukazujących wygląd wsi oraz ważne wydarzenia z jej życia. Właściciele zdjęć będą mogli opowiedzieć przy tej okazji historie, przeżycia i emocje związane z upamiętnionymi wydarzeniami. Odbędą się także warsztaty fotograficzne, które oprócz doskonalenia umiejętności fotograficznych uczestników mają także pokazać najciekawsze wydarzenia
i zakątki obecnej wsi. Warsztaty zaplanowano jako wspólne przedsięwzięcie, które pozwoli mieszkańcom oprócz historii poznać także ludzi tam mieszkających i ich działania, zainteresowania oraz zachęci do dalszych wspólnych inicjatyw.

odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy sołectwa Węgrowo, bez ograniczenia wiekowego

 

 

Inicjatywa nr 4. Wrażliwość jest w nas

Inicjator: Stowarzyszenie Ku Dobremu w Wielkim Wełczu

opis inicjatywy: Zorganizowanie spektakli teatralnych metodą snoezelen, zorganizowanie grupy, która zostanie zapoznana z tą metodą a następnie będzie występowała kilkukrotnie
dla publiczności w różnych wieku i w różnych miejscach gminy; Projekt jest skierowany do każdej grupy wiekowej, bez względu na swoją sprawność psychofizyczną. Jego celem jest uwrażliwienie na sztukę, rozwój kreatywności, pokazanie i poznanie świata zmysłów
(słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku)oraz poznanie teatru (teatr cienia) jako formy artystycznego wyrazu. Uczestnicy warsztatów przygotowujący przedstawienie multisensoryczne metodą soezelen a nauczą się nowej techniki pracy-współpracy z wieloma osobami w różnym wieku opartej na wzajemnym szacunku dla odmienności oraz uważności na siebie i innych. Kreatywność zwiększy ich poczucie wartości. Rozwiną swoje umiejętności techniczne, udoskonalą umiejętności aktorskie i twórcze.  Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia (zarówno czynni-tworzący przedstawienie jak i bierni-odbiorcy przedstawienia) będą mieli okazję się przekonać, jaki wpływ na nich będą miały doświadczane przez nich w trakcie tego wielowymiarowego spektaklu doznania zmysłowe (np. nauczą się scalać muzykę z odpowiednimi obrazami, smakami i zapachami). Spektakle, przygotowane przez uczestników inicjatywy i przedstawiane w różnych miejscach w naszej gminie pozwolą odbiorcom doświadczyć wielu przeróżnych emocji, które dotykają sfery każdego zmysłu naszego ciała, powodując eksplozję różnych odczuć psychofizycznych. Poprzez taką otwartą formę teatralną, która w pewien sposób „wciąga” biernego widza w aktywne uczestnictwo, stworzymy radość ze wspólnego bycia „tu i teraz” i tworzenia pewnej spójnej zmysłowo rzeczywistości.  

odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy gminy Grudziądz bez względu na wiek 

 

 

Inicjatywa nr 5. Niekulturalna kultura

Inicjator: Nowi w społeczeństwie - grupa nieformalna

opis inicjatywy: Festiwal subkultur połączony z występem tańca nowoczesnego, koncertem rockowo-bluesowym, prezentacją „pod gwiazdami” filmu uświadamiającego problem zanieczyszczenia środowiska „Before the floods”, zlotem motocyklowym i wspólnym biwakowaniem;  Podkreślenia wymaga fakt, że jest to jedyna inicjatywa w naszej gminie przygotowana przez młodych i dla młodych. Celem projektu jest odnalezienie własnego „ ja” przez młodzież, dzięki pokazaniom niektórych subkultur i ich ideologii. Chcemy, aby lokalna, zagubiona młodzież, która szuka swojej tożsamości mogła zobaczyć jak wiele jest dróg,
które prowadzą do zrozumienia świata i znalezienia w nim swojego miejsca. Festiwal subkultur ma pomóc w uświadomieniu sobie, że można być sobą, że można znaleźć właściwe dla siebie środki wyrazu, że bycie innym nie oznacza bycie gorszym. Chcemy także pokazać,
że w ramach subkultury hołdowanie pewnej wspólnej ideologii nie oznacza zatracenia swojej indywidualności, na którą zawsze i wszędzie jest miejsce. Chcemy pokazać, że nie musimy być wszyscy tacy sami oraz że często mamy różne talenty, choć o tym nie wiemy.
Oprócz festiwalu, na którym subkultury będą opowiadały i pokazywały, co jest dla nich ważne
i co ich łączy mamy także zaplanowany pokaz tańca współczesnego ( w wykonaniu młodych) jako formę wyrażania siebie-opowiedzenia swojej historii. Chcemy także pokazać, że łączyć nas mogą zwykłe duże i małe rzeczy (koncert zespołu,  biwakowanie, dbałość o planetę
i świadomość zagrożeń wynikających z nadużywania jej darów czy nawet zwykłe ognisko)
i że dla każdego jest tu miejsce.  

odbiorcy inicjatywy: młodzież w różnym wieku, dorośli i seniorzy 

 

 

Inicjatywa nr 6. Warsztaty fotografii reportażowej pt. Muzyczne kadry

Inicjator: Stowarzyszenie Razem SMR

opis inicjatywy: Cykliczne warsztaty fotograficzne ukierunkowanie na fotografię reportażową zakończone wyjazdem na koncert z akredytacją reporterską i wystawą wykonanych prac; Celem warsztatów  jest rozbudzenie wśród młodzieży nowych pasji związanych z fotografią, nabycie nowych umiejętności i poznanie tajników fotografii reportażowej. Młodzież,
oprócz udziału w warsztatach fotograficznych będzie szkoliła nabyte umiejętności podczas różnych wydarzeń kulturalnych na terenie gminy i GOK.  Finałem będzie wyjazd na koncert do Grudziądza, na który każdy uczestnik otrzyma akredytację i będzie mógł pracować nad własnym reportażem fotograficznym z tej imprezy. Efektem końcowym  będzie zorganizowanie przez uczestników własnej wystawy fotografii spośród zdjęć zrobionych na koncercie.  Uczestnicy posiądą: wiedzę z zakresu technik fotografii (kadrowanie, dobierania przesłony
i czasu migawki, kompozycja), znajomość i łatwość obsługi sprzętu fotograficznego, umiejętność odpowiednie zachowanie się podczas koncertu muzycznego oraz wyczucie ważnych momentów i szczegółów, znajomość organizacji wystawy fotograficznej
(etapy: od pomysłu poprzez przygotowanie, wykonanie fotografii, obróbka, przygotowanie wydruków, oprawienie prac i ich odpowiednie wyeksponowanie). Oprócz umiejętności doskonalących warsztat młodzież, dzięki udziałowi w tych zajęciach: zwiększy poczucie przynależności do środowiska lokalnego, uświadomi sobie różnorodność działań kulturalnych w społeczności lokalnej i stanie się aktywna społecznie.  

odbiorcy inicjatywy: młodzież 

 

 

Inicjatywa nr 7. Tu blisko będzie siedzisko. Warsztaty rzeźby w drewnie

Inicjator: Grupa nieformalna Młodzież SMR-grupa nieformalna

opis inicjatywy: Cykliczne warsztaty rzeźby w drewnie dla początkujących, podczas których każdy z uczestników wykona prostą rzeźbę, a wspólnie wykonają ławkę, na której będą mogli potem wspólnie spędzać czas; Warsztaty są skierowane do młodych osób,
zupełnie początkujących, chcących spróbować sił w pracy z drewnem. Chcemy wyszukać młodych talentów, kształtować ich umiejętności warsztatowe, zapoznać ich z podstawami teoretycznymi i praktycznymi wykonywania rzeźby w drewnie.  Uczestnicy przygotują samodzielnie własne małe formy przestrzenne z drewna, a wspólnie wszyscy wykonają ławkę, która Celem projektu jest przekazanie młodzieży umiejętności warsztatowych, połączonych
z nauką rzeźbienia w drewnie przy zachowaniu tradycyjnej treści i formy rzeźby ludowej.  Uczestnicy zapoznają się z technikami i narzędziami pracy w drewnie oraz rozwiną wyobraźnię przestrzenną poprzez pracę na bryle drewnianej. W trakcie spotkań warsztatowych  (zorganizowanych na terenie pracowni twórcy ludowego Danuty Styperek-malowanie na szkle, drewnie) uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z twórczością lokalnych twórców ludowych Danuty i Waldemara Styperek.  Zaangażowanie do tej inicjatywy rzeźbiarza, lokalnego twórcy ludowego, GOK, Stowarzyszenia Razem SMR oraz młodzieży przyczyni się do integracji społeczności lokalnej, wymiany doświadczeń, zainspiruje do dalszych działań. Przyczyni się do rozwoju na naszym terenie zainteresowania młodzieży kulturą i twórczością ludową.

odbiorcy inicjatywy: młodzież