Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio

Data publikacji: 13.05.2022
Autor: AK
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

W ramach projektu „Inicjatywy Lokalne Ciechanowska Kultura 2021 część II” zrealizowano trzy inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Ciechanów.

Dzieci podczas warsztatów przybliżających kulturę Chin przymierzają stożkowe kapelusze oraz parasolki
Zdjęcia z realizacji projektu

Inicjatywa nr 1: Seniorzy pełni kultury

Inicjator: Tomasz Kraskowski ( grupa nieformalna - Magdalena Konwerska, Beata Turkowska)

Opis inicjatywy: Celem projektu jest integracja społeczności seniorów z Ciechanowa, z wykorzystaniem kultury jako czynnika integrującego, zwiększająca ich udział w kulturze i korzystanie z dóbr kultury, służąca docelowo wsparciu procesu aktywizacji i budowania szacunku dla innych osób.
Działanie 1: Przeprowadzenie cyklu kulturalnych zajęć warsztatowych:
a) warsztaty muzyczno-wokalne,
b) warsztaty aktorsko-taneczne
c) warsztaty plastyczne
Zajęcia realizowane były w grupach pokoleniowych oraz międzypokoleniowych. Każdy uczestnik miał czas przeznaczony na analizę swojej twórczości i udzielenie mu wskazówek i pomocy. Warsztaty odpowiedziały na potrzebę aktywizacji seniorów wynikającej z przeprowadzonej diagnozy. Pozwoliły pobudzić ich talenty i zdolności.
Działanie 2: Integracyjny piknik kulturalny seniorów - podczas pikniku seniorzy zaprezentowali umiejętności nabyte podczas warsztatów.

Odbiorcy inicjatywy: seniorzy i wszyscy zainteresowani

 

Inicjatywa nr 2: Warsztaty Rodzinne

Inicjator: Klaudia Żmijewska

Opis inicjatywy: Realizacja zadania polegała na zainicjowaniu działań kulturalnych bezpośrednio w środowisku lokalnym wśród dzieci wykluczonych społecznie bądź zagrożonych takim wykluczeniem, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Ciechanów. Celem zadania jest integracja międzypokoleniowa mieszkańców Miasta, zachęcenie do wspólnego spędzania czasu. Zadanie polegało na przeprowadzeniu cyklu warsztatów rodzinnych, mających na celu wzbudzenie zainteresowania kulturą innych narodów oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień artystycznych. 
Na cykl warsztatów złożyły się:
1. Warsztaty: „Australia i Aborygeni" - Dzieci i ich Rodzice poznali niezwykłą Australię i Aborygenów, odkrywając ich tradycje i sztukę.
2. Warsztaty: „Chińskie Wynalazki” - W starożytnych Chinach wynaleziono rzeczy, o których Europejczycy dowiedzieli się setki lat później. Próbowaliśmy odkryć tę prawdę i poznać
najsłynniejsze chińskie wynalazki.
3. Warsztaty: „Między nami Indianami” - Odwiedziliśmy różne grupy Indian Ameryki Południowej i Środkowej, poznaliśmy ich niezwykłe zwyczaje. Nie zabrakło również rekwizytów, strojów, instrumentów i indiańskiego tańca.
4. Warsztaty: „Czerwona Wyspa Madagaskar” - Zabawa z autentycznymi rekwizytami, oglądanie zdjęć, taniec do malgaskiej muzyki i malowanie twarzy tradycyjnymi wzorami.

Odbiorcy inicjatywy: dzieci wraz z rodzicami

 

Inicjatywa nr 3: Ognisty Ciechanów

Inicjator: Mariusz Podgrudny

Opis inicjatywy: W ramach projektu zostały zrealizowane:

1. Pokazy tańca z ogniem: Podczas dwóch wieczorów festiwalu odbyły się spektakle ogniowe.
2. Warsztaty dla seniorów
3. Warsztaty w placówkach edukacyjnych - szkoły podstawowe i średnie
4. Warsztaty w domach dziecka i placówkach opiekuńczych
Zadanie ognisty Ciechanów odpowiadało na potrzebę integracji mieszkańców Ciechanowa zawartą w diagnozie. Pozwoliło uczestnikom warsztatów na wyrażenie siebie w nowych formach wyrazu kulturalnego. 

Odbiorcy inicjatywy:  dzieci i młodzież oraz grupa seniorów