Chorzowskie Centrum Kultury

Data publikacji: 21.06.2021
Autor: Weronika Mikulska
Średni czas czytania 7 minut
drukuj

W ramach projektu „Nowa Kultura na Starym” zrealizowano siedem nowatorskich inicjatyw, w bardzo różny sposób uruchamiających do działania społeczność lokalną w gminie Chorzów.

Chorzowskie Centrum Kultury
Na zdjęciu widzimy starszego mężczyznę, który patrzy na kobietę, którą my widzimy od tyłu.

Inicjatywa nr 1. Nowy mural na starej ścianie

Opis inicjatywy: Celem projektu było przedstawienie tożsamości dzielnicy za pomocą nowoczesnej formy wizualnej, jaką jest malarstwo wielkoformatowe. Do jego wykonania zobowiązała się młoda malarka, zafascynowana bogatą tradycją tego miejsca. Inspiracą do jej pracy były spotkaniami z mieszkańcami. Autorka na obrazie zaprezentowała wóz z węglem ciągnięty przez konie, jadący uliczkami dawnego Chorzowa Starego.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy mieszkańcy i przejezdni.

 

Inicjatywa nr 2. Starochorzowskie dźwiękoobrazy

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na produkcji dwóch obrazów audio-video dwiema różnymi technikami. Pierwsza z technik łączy graficzny obraz zapisu muzyki z syntezatora z rzeczywistym krajobrazem Chorzowa Starego, druga technika to klip nagrany w wybranej przestrzeni, gdzie krajobraz jest ilustracją do wykonanej na żywo muzyki. Filmy, wraz z nagraną wypowiedzią lektorską, opowiadającą o miejscu powstania obrazu oraz prelekcją premierową zaprezentowane zostaną w miarę możliwości w kinie „Frajda” Starochorzowskiego Domu Kultury, natomiast w czasie trwania projektu, z powodu obostrzeń pandemicznych, zostały zaprezentowane online. Swoiste obrazy audio-video są dźwięko-obrazami miejsc w Chorzowie Starym lub Maciejkowicach, które nie zostały jeszcze zurbanizowane.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowano mieszkańcy.

 

Inicjatywa nr 3. Stary 2020. Ludzie i miejsca

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na wykonaniu cyklu fotografii oraz opisów miejsc i ludzi, tworzących materialną i osobową przestrzeń dzielnicy. W fotografiach znajdują się reporterskie ujęcia przestrzeni miejskiej, a także portrety osób żyjących i pracujących w Chorzowie Starym. Projekt powstał na podstawie zapisków reporterskich w domach naszych bohaterów, mieszkających w dzielnicy, co pozwoliło – do wystawy fotograficznej – stworzyć broszurę z opowiedzianymi historiami, które są dopełnieniem tej wystawy.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

 

Inicjatywa nr 4. Cały stary śpiewa z nami

Opis inicjatywy: Inicjatywa składała się z cyklu warsztatów wokalnych przygotowujących do koncertu finałowego, którego repertuar obejmował piosenki z lat 20., aż po współczesne przeboje. Projekt międzypokoleniowy, dedykowany był całym rodzinom i miał popularyzować wspólne śpiewanie, które poprzez zmiany społeczne nieco zanikło, a do którego warto wrócić. Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem doświadczonych artystów poznali podstawowe techniki wokalne oraz dowiedzieli się jak interpretować utwory. Przekrój repertuarowy przebojów od lat 20., aż do współczesności, pozwolił na dobranie odpowiedniego utworu do możliwości wykonawcy oraz na stworzenie interesującego koncertu.

Odbiorcy inicjatywy: Cała społeczność gminy.

 

Inicjatywa nr 5. Gdzie się podziały tamte prywatki – pocztówki dźwiękowe wczoraj i dziś

Opis inicjatywy: W ramach projektu odbyły się cykl wykładów oraz prezentacji dla społeczności lokalnej: „Kiedy pocztówka zaczęła grać, czyli historia od karty korespondencyjnej do pocztówki dźwiękowej”, „Pocztówki dźwiękowe w praktyce”, „Adapter Bambino”. Przy współpracy z mieszkańcami powstała wystawa „Gdzie się podziały tamte prywatki”, która miała na celu przedstawienie historii pocztówki dźwiękowej. Zaproszenie mieszkańców do podzielenia się wspomnieniami z tamtych czasów przy pomocy zdjęć, nagrań czy przedmiotów pozwoliło uczynić ich współtwórcami wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców dzielnicy.

Odbiorcy inicjatywy: Cała społeczność dzielnicy.

 

Inicjatywa nr 6. Filmowy portret Chorzowa Starego

Opis inicjatywy: Film dokumentalny na temat Chorzowa Starego i Maciejowic łączący rys historyczny z teraźniejszym życiem w dzielnicy. Celem projektu było zapoznanie społeczności oraz szerokiego grona odbiorców z historią. Ciekawą stroną projektu była interpretacja historii opowiedzianej przez specjalistów, jak i mieszkańców, oczami młodych twórców, studentów szkoły filmowej. Premiera filmu przygotowana została online.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Chorzowa Starego i Maciejowic, szczególnie młodzież.

 

Inicjatywa nr 7. Starochorzowski plenerowy escaperoom

Opis inicjatywy: Dwuetapowa gra terenowa przybliżająca i utrwalająca historię Chorzowa Starego. Celem projektu było kształtowanie umiejętności poznawczych, zacieśnianie relacji międzypokoleniowych, przybliżenie historii, nauka przez zabawę, kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu, popularyzacja melodii śląskich oraz aktywizacja multimedialna. Pierwszym etapem było zalogowanie się chętnych osób na profilu FB, na którym opublikowane zostały zdjęcia Chorzowa Starego, warsztaty online – techniki pamięci, materiały do gry przybliżające m.in. w prosty sposób historię Chorzowa Starego. Podczas drugiego etapu, w określonym dniu odbyło się zadanie terenowe dotyczące historii miasta, podzielone na 6 sekcji. Zadanie ułożone chronologicznie, udzielanie poprawnej odpowiedzi umożliwiało przejście do kolejnego etapu gry.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta.