Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem

Data publikacji: 09.04.2019
Autor: Julia Janaszek
6 minut

W ramach projektu „Górale pienińscy na start - razem możemy więcej” zrealizowano trzy inicjatywy lokalne po przeprowadzeniu diagnozy społecznej, zbadaniu potencjału i potrzeb kulturalnych oraz określenia współpracy z mieszkańcami Gminy.

Projekcja filmu w plenerze
Projekcja filmu w plenerze

 

Inicjatywa nr 1. Pieniński Plener Malarski

inicjator: Ewa Majerczak

opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zorganizowaniu pleneru malarskiego dla artystów lokalnych i z kraju. Pozwoliło to na wymianę doświadczeń na polu artystycznym i kulturalnym, promowało lokalnych pasjonatów sztuki oraz bogactwo kultury i przyrody pienińskiej. W plenerze uczestniczyło dwunastu artystów: sześciu lokalnych i sześciu spoza Krościenka. Ponadto wspólnie z artystami w plenerze uczestniczyli mieszkańcy Krościenka oraz turyści, obserwowali ich pracę oraz zdobywali nowe doświadczenia podczas wspólnych warsztatów.

odbiorcy inicjatywy: Grupa członków Stowarzyszenia Artystów Pienińskich - są to osoby, które aktywnie uczestniczyły w Inicjatywie; Grupa dzieci i młodzieży, która obserwowała pracę zarówno zaproszonych profesjonalnych artystów, jak również artystów lokalnych. Byli to głównie młodzi mieszkańcy Krościenka oraz turyści.

 

Inicjatywa nr 2. Wakacyjne Warsztaty Muzyczne – Pieniny 2018

inicjator: Barbara Zacher, Katarzyna Kwiatek

opis inicjatywy: Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom młodych artystów – muzyków, zorganizowano Wakacyjne Warsztaty Muzyczne, dzięki którym w okresie przerwy wakacyjnej młodzież utalentowana artystycznie mogła doskonalić swój warsztat gry na instrumentach pod okiem wykwalifikowanej kadry. Zajęcia skierowane są głównie do dzieci i młodzieży pobierającej już lekcje nauki gry na instrumentach z terenu gminy Krościenko n. D. i Szczawnica, które są w stanie we własnym zakresie dotrzeć na warsztaty. Do prowadzenia zajęć zatrudniono ekspertów, posiadających kwalifikacje pedagogiczne oraz merytoryczne.. Podczas trwania warsztatów, prowadzący zajęcia zobowiązani byli do wykonania koncertu dla uczestników, dzięki któremu młodzi artyści mieli okazję kontaktu ze sztuką muzyczną na najwyższym poziomie.

Podczas trwania warsztatów młodzi muzycy przygotowywali program artystyczny do wspólnego wykonania (dostosowany do grupy uczestniczącej) Na zakończenie warsztatów wykonano wspólny koncert uczestników kursu. Każdy z uczestników Wakacyjnych warsztatów muzycznych otrzymał dyplom uczestnictwa. Ważnym elementem inicjatywy był bezpośredni udział społeczności lokalnej w wydarzeniach. Uczniowie oraz ich rodzice czynnie uczestniczyli w procesie organizacji warsztatów, wyboru prowadzących oraz realizacji koncertów. Celem inicjatywy było uświadomienie społeczności lokalnej, iż są w stanie wspólnymi siłami zorganizować przedsięwzięcie na wysokim poziomie.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci i młodzież z terenu Krościenka i najbliższej okolicy. Młodzież ucząca się gry na instrumentach.

Inicjatywa nr 3. Pienińskie Kino Letnie

inicjator: Sandra Koterba, Urszula Godawska-Jankowska, Agnieszka Słowik

opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na wspólnym zorganizowaniu dla mieszkańców i turystów kina letniego. Były to działania na rzecz promocji kultury wynikające z lokalnego zapotrzebowania. Istotne było pobudzenie aktywności mieszkańców, poprzez stworzenie miejsca spotkań w postaci plenerowego kina letniego. Celem nadrzędnym tego typu działania jest wzbudzenie u społeczności lokalnej potrzeby wspólnego działania i decydowania o kształcie przedsięwzięć. Wzmacnianie więzi społecznych i wzrost atrakcyjności miejscowości. Ideą plenerowego kina była organizacja wydarzenia w taki sposób, by odpowiadało ono potrzebom szerokiego grona mieszkańców i turystów niezależnie od ich wieku. Plenerowe kino letnie było miejscem, w którym można złapać oddech, otulić się wieczorem kocem i oglądać wspólnie z rodziną i przyjaciółmi na świeżym powietrzu swoje ulubione filmy, a po seansie zjeść kiełbaskę z ogniska przy wspólnym śpiewie. Jest to dosyć nietypowe połączenie, lecz wspólne spotkanie po zakończonym seansie było doskonałym sposobem na integrację. Przy ognisku odbyło się wspólne śpiewanie piosenek. A wszystko to poprzedzone warsztatami z piosenki.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Krościenka oraz turyści, młodzież - uczestnicy warsztatów z piosenki i gry na gitarze; rodzice młodzieży - film i wspólny śpiew przy ognisku.