Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
9 minut

W ramach projektu ,,RAZEM ZAPROJEKTUJMY KULTURĘ!'' zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych dzięki, którym zbadano potencjał kulturotwórczy mieszkańców. 

Inicjatywa nr 1. "Kreowanie piękna wokół siebie- warsztaty florystyczne"

inicjator: Czesława Kot, Walentyna Budarz, Teresa Kapica

opis inicjatywy: Założeniem inicjatywy jest przeprowadzenie warsztatów florystycznych przez odpowiednią osobę (florystę). Panie będą mogły tworzyć kompozycje kwiatowe, które będą ozdobą wielu imprez – szkolnych, gminnych czy też dożynkowych. Klub seniora chętnie bierze udział w warsztatach tworzenia ozdób świątecznych. Dzięki poznanym technikom Panie będą mogły wprowadzać ciekawe pomysły na zajęciach z dziećmi. Ponadto Panie chętnie zwiększyłyby zakres współpracy z Domem Opieki w Kiełczewicach poprzez udział w przygotowywaniu stroików świątecznych czy innych kompozycji kwiatowych.

odbiorcy inicjatywy: seniorzy, osoby niepełnosprawne. 

 

Inicjatywa nr 2. "Kto, jak nie ja? VARIETE SHOW"

inicjator: Jarosław Pietrzak, Agata Woźniak, Patryk Sawerski, Zofia Pietrzak.

opis inicjatywy Projekt zakłada zorganizowanie tygodniowych warsztatów z zakresu teatru, akrobatyki i cyrku oraz wydarzenia kulturalnego, w postaci wyreżyserowanego spektaklu – Variete Show – łączącego różnorodne występy artystyczne. Uczestnicy warsztatów aktywnie spędzą czas, zdobędą nowe umiejętności, pogłębią swoje zainteresowania. To dobra okazja, aby uwierzyć we własne siły i możliwości, pobudzić procesy komunikowania się w grupie, postawić na rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji, kształtowanie cierpliwości i motywacji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Podczas Variete Show, będzie można zobaczyć na scenie zarówno młode talenty z gminy Strzyżewice, jak i profesjonalnych artystów. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych - mieszkańców gminy Strzyżewice.

odbiorcy inicjatywy: dzieci, młodzież, dorośli 

 

Inicjatywa nr 3. "Jak drzewiej bywało...od ziarenka do bochenka"

inicjator: Lucyna Skrabucha, Agnieszka Grzywa, Justyna Rycerz

opis inicjatywy: Inicjatywa zakłada przeprowadzenie warsztatów, spotkań i finału w formie potańcówki. Warsztat pieczenia chleba ma odbyć się w miejscowości Dębszczyzna oraz w DPS Kiełczewice Maryjskie. Skierowany jest do dzieci, młodzieży, podopiecznych DPS-u ale także do wszystkich chętnych. Warsztat Fotograficzny ma na celu pracę przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą. Naszym celem jest pozyskanie starych fotografii z naszej miejscowości. Będą pozyskiwane od mieszkańców przy udziale dzieci. Stworzenie galerii ale także założenie kroniki dokumentującej ważne wydarzenia w miejscowości. Znajdą się tam także zdjęcia wykonane przez dzieci podczas warsztatów, widziane okiem najmłodszego pokolenia. Wieczorek poetycki będzie okazją do spotkania się wszystkich mieszkańców. Swoją poezję przedstawi lokalna poetka .Będzie to doskonała okazja do wspomnień, opowieści ale także zapoznania się z historią naszej okolicy. Zwieńczeniem projektu ma być potańcówka z udziałem wszystkich mieszkańców ale także wszystkich chętnych, którzy zechcą przyjąć nasze zaproszenie. 

odbiorcy inicjatywy: dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne  

 

Inicjatywa nr 4. "Letnie kino"

inicjator: Sylwia Prus-Jamróz, Anna Nowak, Patrycja Boryca

opis inicjatywy: Projekt jest przywróceniem możliwości wspólnego oglądania projekcji filmowych przez mieszkańców małych miejscowości, w których kiedyś było kino. Zorganizowanie plenerowych pokazów filmowych na terenie gminy Strzyżewice oraz dotarcie do miejscowości gminy Strzyżewice, w których brak jakichkolwiek wydarzeń kulturalnych. Projekcja m.in. filmów oraz dyskusja o tematach ważnych. Poprzez film chcemy również zadać im pytanie. Jak się żyje w Gminie Strzyżewice, jakie mają perspektywy, a może za czymś tęsknią. Będzie to cykl spotkań z filmem w miejscowościach Gminy Strzyżewice, gdzie to mieszkańcy będą mieli wpływ jaki film wybrać i w jaki sposób o nim rozmawiać. Działania otworzą się na inne miejscowości, które nie mają dostępy do kultury oraz wszelkich działań. Chcemy ich zaktywizować, tak aby sami mogli inicjować przeróżne oddolne przedsięwzięcia. odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy Gminy  

 

Inicjatywa nr 5  "Piknik na trawie"

inicjator: Józefa Lidia Kowalczyk, Wioletta Mazurek, Mariusz Bielak, Józef Stasiek  

opis inicjatywy: Projekt ma charakter międzypokoleniowy, skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Inicjatywa jest skierowana do szerokiej grupy mieszkańców Gminy Strzyżewice. Celem projektu jest promocja inicjatyw kulturalna–społecznych oraz integracja mieszkańców . Organizacja imprezy ma na celu poprawę życia mieszkańców poprzez poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu, promowanie i kultywowanie tradycji miejscowych oraz promocję. Zostaną zaprezentowane wyroby rękodzieła , malarstwo lokalnych wystawców. Chcemy, by impreza ta była okazją do wspólnej zabawy oraz integracji, dlatego planujemy różne konkurencje dla rodzin. Przygotujemy ciekawe warsztaty, zabawy z animatorami. Piknik będzie uświetniony przez zespół muzyczny , który wprowadzi mieszkańców do wspólnej potańcówki. Wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony poczęstunek. Zostanie przeprowadzona debata międzypokoleniowa mająca na celu integrację młodego i starszego pokolenia. Tematem debaty będzie np. spędzanie wolnego czasu starszego i młodego pokolenia, za co lubimy ludzi . Piknik na trawie z potańcówką odbędzie się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Osmolicach Pierwszych.
odbiorcy inicjatywy: dzieci, młodzież, dorośli, seniorów 

 

 

Inicjatywa nr 6. "Szyj z kulturą"

inicjator: Justyna Teter, Anna Welc, Anna Otrocka, Barbara Pasztaleniec

opis inicjatywy: Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów, z doświadczoną instruktorką kreatywnego krawiectwa, na których uczestnicy poznają podstawy projektowania, technikę obsługi maszyny do szycia, tworzenie wykrojów i podstawy krawieckie, rodzaje materiałów i ich użycie, dekoracja. Odbiorcami projektu są młodzież, dorośli i seniorzy. Ze wstępnych rozmów wynika, że każda z grup wiekowych ma potrzebę tworzenia ciekawych prac krawieckich. Projekt zakłada poznanie tajników szycia oraz projektowania. Działania będą skonstruowane tak, aby wyzwalały w uczestnikach kreatywność, swobodę działania, przekonania w możliwość uszycia wszystkiego, co jest potrzebne w codziennym życiu. Chcemy zaktywizować osoby dorosłe z uwzględnieniem młodych rodziców, seniorów i młodzieży dla których nie ma oferty kulturalnej. Przy okazji świetnej zabawy, nauczymy się jak obsługuje się maszynę, jakie są ściegi i jak je wykorzystywać, skupimy się na wykrojach i projektowaniu, robieniu maskotek, poduszek, a także strojów na potrzeby teatrów funkcjonujących przy CKiP oraz przedszkola. Na zakończenie zajęć zorganizujemy wystawę prac, na którą zaprosimy mieszkańców Gminy Strzyżewice. Będzie to zachęta na działania krawieckie w przyszłości i powołanie grupy krawieckiej działającej przy współpracy z CKiP. odbiorcy inicjatywy: młodzież, dorośli i seniorzy