Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 546
Dotacje
KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście

Kultura ma znaczenie. W sposób niezauważalny kształtuje nas i nasze wzajemne relacje. Nie jesteśmy jednak skazani na bierne poddawanie się dominującym wzorom kulturowym. Możemy mieć...

Dotacje
Zróbmy to razem – tylko kulturalnie!

Zdaniem Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty jego siła oddziaływania jest silnie związana z dzielnicą, w której się znajduje i chcąc rozszerzyć swój profil powinno...

Dotacje
KUŹNIA PROJEKTÓW w Centrum Kultury "Agora"

Diagnozę społeczności lokalnej osiedla Karłowice – Różanka, zrealizowano na potrzeby inicjatywy „Kuźnia projektów” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy...

Dotacje
Pociąg Kulturalny – Przystanek Bielsk Podlaski

Poniżej zamieszczamy publikację podsumowującą pierwszy etap realizacji projektu „Pociąg kulturalny – Przystanek Bielsk Podlaski”, który realizowano dzięki wsparciu ze...

Dotacje
Kultura na życzenie w Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

"Mobilna studnia życzeń" to akcja i badanie w ramach projektu "Kultura na życzenie" realizowanego przez Klub Kultury Przegorzały oraz Klub Kultury Mydlniki - filie...

Dotacje
Nowe inicjatywy - Nowe możliwości

Celem powstałej diagnozy była identyfikacja zasobów oraz analiza potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej gminy Szaflary w celu wzmocnienia zaangażowania Gminnego Centrum Kultury,...

Dotacje
Drawski autobus kulturalny - miejsce w nim czeka na Ciebie!

Przygotowana przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim diagnoza określiła oczekiwania mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie wobec instytucji kultury i form spędzania czasu wolnego....

Dotacje
Razem dla kultury - Inicjatywy lokalne

Centrum Kultury w Piasecznie, przystępując do realizacji projektu w ramach Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016, podążyło za główną ideą tego programu, czyli budowaniem relacji jak...

Dotacje
Podziel się kulturą - Krosno Odrzańskie

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w ramach projektu „Podziel się kulturą” realizowanego w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy...

Dotacje
Pracownia Inicjatyw Osiedlowych Karolewa i Starego Polesia

Poleski Ośrodek Sztuki przeprowadził w ramach realizacji I części zadania "Pracownia Inicjatyw Osiedlowych Karolewa i Starego Polesia" w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne...

Dotacje
Ostrowskie pomysły na kulturę

Przedmiotem projektu „Ostrowskie pomysły na kulturę” realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 było przeprowadzenie analizy potrzeb kulturalnych...

Dotacje
Inicjatywy lokalne otwartą bramą do zmian w Gminie Raciążek

Diagnoza potencjału kulturotwórczego w Gminie Raciążek powstała w czasie, gdy personel Gminnego Ośrodka Kultury próbował zdefiniować na nowo swoją rolę i funkcję w lokalnym...