Zrób to z nami - Podkowiańskie Inicjatywy Lokalne

Data publikacji: 14.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021” postanowiło na nowo przyjrzeć się życiu kulturalnemu w mieście.

"Zrób to z nami" - Podkowiańskie Inicjatywy Lokalne, to projekt, który dał lokalnej społeczności przestrzeń do komunikacji i prezentowania własnych wizji inicjatyw kulturalnych. Oprócz tego, stworzył warunki sprzyjające dialogowi ponad podziałami. W czasie jego realizacji mieszkańcy mieli okazję lepiej się poznać i zrozumieć nawzajem. Przyczyniło się to do wzmocnienia tożsamości i wspólnoty lokalnej.

Podczas specjalnie przygotowanych spotkań, przeprowadzono badania ankietowe mające na celu identyfikację potrzeb, zasobów i potencjału
kulturotwórczego mieszkańców Podkowy Leśnej. Następnie, w oparciu o wypracowaną diagnozę, zorganizowano konkurs, który pozwolił na realizację działań zainicjowanych przez samych mieszkańców.

Aktywizacja społeczności lokalnej w Podkowie Leśnej przeszła niezwykle pomyślnie. Uczestnicy projektu zyskali nowe doświadczenie, a wszyscy mieszkańcy lepiej sprofilowaną ofertę kulturalną CKiO. Szczegółowe informacje na temat tego projektu można znaleźć poniżej.