Wspólnie dla kultury w gminie Rymanów

Data publikacji: 31.08.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie dołączyło/dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "Wspólnie dla kultury w gminie Rymanów".

Wspólnie dla kultury w gminie Rymanów
Fot. zdjęcia z realizacji projektu zdjęcie przedstawia "drzewo pomysłów"

Głównym celem zadania było pokazanie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie jako instytucji kreującej swoją działalność w oparciu o dialog z mieszkańcami i wspólną realizację proponowanych przez nich inicjatyw. W naszej ocenie cel ten został osiągnięty, a mieszkańcy z powodzeniem zaangażowali się w tworzenie oferty kulturalnej, która wg nich jest tą najwłaściwszą dla lokalnej społeczności.

By cel główny został osiągnięty podjętych zostało szereg działań, które w efekcie doprowadziły do pozytywnego finału realizowane zadanie:

  • zdiagnozowano struktury, potrzeby, możliwości i oczekiwania lokalnej społeczności z gminy Rymanów w kontekście działań podejmowanych przez rymanowski GOK;
  • zainicjowano nowatorskie metody, które pozwoliły na włączenie mieszkańców w działania  Domu Kultury, a co za tym idzie dokonana została analiza możliwości wzajemnej współpracy;
  • określony został potencjał gminy w odniesieniu do realizacji zadań z dziedziny kultury;
  • rozpoznane zostały potrzeby lokalnej społeczności, a doskonałym narzędziem stał się przeprowadzony wśród mieszkańców konkurs na oddolne inicjatywy kulturotwórcze.