Rób(my) kulturę na 750 lat Gniewkowa

Data publikacji: 29.03.2019
Autor: Julia Janaszek
1 minuta

Projekt ,,Róbmy kulturę na 750 lat Gniewkowa'' zrealizowano w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

Dzieci uczestniczące w warsztatach
Dzieci uczestniczące w warsztatach

Badania, które legły u podstaw tej diagnozy zostały zrealizowane w marcu i kwietniu 2018 roku. W założeniu nie miały one stanowić dokładnego i przekrojowego opisu. Głównym celem diagnozy było odnalezienie krytycznych punktów, najważniejszych elementów, które mogły przyczynić się do wzmocnienia lub osłabienia efektów konkursów grantowych przygotowanych przez Dom Kultury w Gniewkowie.