Raport z przebiegu procesu wyboru inicjatyw w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013

Data publikacji: 14.10.2013
1 minuta

Działania w ramach projektu realizowanego w ramach DK+ Inicjatywy Lokalne 2013, w okresie od maja 2013 do czerwca 2013 objęły 4 spotkania robocze oraz jedno o charakterze konferencyjnym.

Liderem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach. Zespól Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenia procesu diagnozy, inkubacji i wyboru inicjatyw lokalnych. Niniejszy raport w syntetycznej formie zawiera opis przebiegu przedsięwzięcia i rekomendacje.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Oleśnica (Boguszyce)