OTWARCI NA KULTURĘ!

Data publikacji: 31.08.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "OTWARCI NA KULTURĘ!".

OTWARCI NA KULTURĘ!
Fot. zdjęcie z realizacji projektu

Program Dom Kultury+ był nowością i innowacyjną formą dla GOK. Pomógł przy pomocy narzędzi badawczych zebrać różne opinie od mieszkańców gminy na temat działalności GOK. Z opinii zebranych podczas warsztatów badawczych z młodzieżą wynika, że kluczowy wpływ na ich udział w wydarzeniach kulturalnych ma miejsce zamieszkania i problem z transportem do Nowej Wsi Lęborskiej.  Chętnie braliby udział w naszych zajęciach, gdyby zorganizować im transport, lub zorganizować zajęcia w ich miejscowości. Młodzi ludzie z braku dodatkowych zajęć wolny czas spędzają na przystankach, boiskach szkolnych czy placach zabaw. Ankietowani wśród których przeprowadzono wywiady wskazali kilka przyczyn nieuczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych: brak czasu, brak informacji o tym, co się dzieje w gminie, wydarzenia się powtarzają i odległość od miejsca zamieszkania utrudnia dojazd. Według zebranych opinii mieszkańcom brakuje takich ofert kulturalnych jak: koncerty wykonawców, którzy ćwiczą w studio muzycznym GOK, zajęć popołudniowych, po pracy dla dorosłych, warsztatów dla rodzin z dziećmi, zajęć z rękodzieła, wyjazdów do teatru czy filharmonii.

Lokalni liderzy stowarzyszeń, Panie z KGW którzy brali udział w spotkaniu w gminie, wskazali ,  że brakuje im ciekawych wydarzeń i innowacyjnych warsztatów, innych niż wiejskie festyny. Ankietowani zwrócili uwagę, że wydarzenia czy różnego rodzaju warsztaty, które odbywają się w GOK są przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób zamieszkujących Nową Wieś Lęborską. Inni zaś czują się odcięci od świata w swoich małych miejscowościach. Takie zajęcia mogłyby odbywać się w świetlicach w ich miejscowościach, bo i tak stoją puste i nic tam się nie dzieje oprócz małych rodzinnych uroczystości.