Data publikacji: 24.09.2019
Autor: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

W programie dotacyjnym Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019, prowadzonym przez NCK, wzięła udział Biblioteka w Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo. Została opracowana przez nią diagnoza lokalna funkcjonowania kultury.

My w Kulturze
grupa dorosłych podczas warsztatów

Celem badania było lepsze dopasowanie oferty ośrodka do mieszkańców – wyróżniono w szczególności 3 grupy – przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, działaczy społecznych i lokalnych liderów; seniorów; młodzież klas 6-8 szkół podstawowych w Lubiewie i Bysławiu oraz szkół ponadpodstawowych.

Badanie zostało przeprowadzone poprzez ankiety, oraz bezpośrednie rozmowy z interesantami. Wynika z nich, że poszczególne grupy nie zawsze wiedzą, że mogą mieć wpływ na rodzaj zajęć proponowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, w rezultacie część osób nie znajdowała dla siebie dotąd odpowiednich zajęć. Okazało się jednak, że gmina ta ma duży potencjał kulturalny i kiedy wprowadzi się zajęcia lepiej dostosowane do mieszkańców, ilość osób korzystających z usług Centrum Kultury, zwiększy się.

Z poniższego raportu możecie dowiedzieć się jakie działania zostały przeprowadzone na terenie gminy oraz jak podsumowano badania.