Diagnoza kultury w gminie Kowale Oleckie

Data publikacji: 01.04.2019
Autor: Julia Janaszek
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Gmina Kowale Oleckie wzięła udział w programie dotacyjnym Dom Kultury + Incjatywy Lokalne organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Diagnoza kultury w gminie Kowale Oleckie
Mieszkańcy gminy Kowale Oleckie

Analiza zasobów i potrzeb kulturalnych powstała w oparciu o dane uzyskane na podstawie 10 wywiadów indywidualnych, 3 wywiadów grupowych oraz 108 ankiet. Wywiady indywidualne były realizowane na grupach z miejscowości Kowale Oleckie, Lakiele, Monety, Sokółka oraz Stożne. Spotkania indywidualne pod wywiady odbyły się w poszczególnych Świetlicach i GCK w Kowalach Oleckich. W wywiadach wzięły udział osoby reprezentujące różne środowiska z terenu Gminy Kowale Oleckie.