Chcieć to móc. Aktywny Kulturalnie Bisztynek

Data publikacji: 14.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Do grona beneficjentów programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, dołączyła także gmina Bisztynek, a dokładniej miejscowy Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej.

Chcieć to móc. Aktywny Kulturalnie Bisztynek
Fot. zdjęcie z realizacji projektu grupa mieszkańców prezentująca potrzeby kulturalne

Diagnozę społeczną w ramach realizacji projektu przeprowadzono na terenie Bisztynka oraz w miejscowościach Sątopy, Samulewo, Wozławki, Prosity, Unikowo i Troszkowo. Jako cel postawiono określenie i zbadanie potencjału kulturowego społeczności lokalnych, a także odkrycie talentów drzemiących w mieszkańcach i mieszkankach gminy. Badania diagnostyczne oparto o rozmowy, sondy uliczne, wywiady z konkretnymi grupami, ankiety, zapytania na forach portali społecznościowych oraz dostępne dane.
Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniła się do integracji społeczności i polepszenia poziomu wiedzy o regionie, a w konsekwencji do większego poczucia odpowiedzialności za swoje małe ojczyzny. OKiAL, inspirując, angażując i ucząc pracy na rzecz wspólnego dobra, wyłonił lokalnych liderów. Zostali nimi ludzie z potencjałem, gotowi do podejmowania własnych inicjatyw kulturalnych. 

Poniższy raport prezentuje wyniki działań jakie w ostatnim czasie przeprowadził Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej.