Data publikacji: 23.07.2018
Autor: Jakub Kucharczyk
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Projekt „Aktywni w kulturze” został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotekę Publiczną w Istebnej w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

Aktywni w kulturze
Uczestnicy spotkania siedzący przy stole

Projekt zakładał przygotowanie diagnozy potrzeb i możliwości w zakresie aktywności kulturalnej mieszkańców gminy Istebna, jak również identyfikacji liderów, którzy inspirują i wspierają mieszkańców w realizacji pomysłów związanych z ożywieniem życia kulturalnego Trójwsi. Jego celem było również zwrócenie uwagi osób zaangażowanych w realizację projektu na problematykę aktywności kulturalnej oraz mobilizacja do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym podkreślając otwartość GOK-u w Istebnej i jego chęć wspierania mieszkańców w tym procesie.