AKCJA! POTRZEBNA REAKCJA"

Data publikacji: 23.07.2018
Autor: Jakub Kucharczyk
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Projekt „AKCJA! POTRZEBNA REAKCJA” został zrealizowany  w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Jego celem było podjęcie działań służących wzmocnieniu zaangażowania Wadowickiego Centrum Kultury w życie lokalnych środowisk, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jego członków oraz kulturotwórczych zasobów.

AKCJA! POTRZEBNA REAKCJA"
Uczestnicy warsztatów siedzący na krzesłach

Przedsięwzięcie zaprojektowano pod kątem rozpoznania kulturalnych potrzeb i potencjału mieszkańców wskazanych miejscowości, aktywizacji liderów zamieszkujących tereny wiejskich i zachęcenie ich do współtworzenia lokalnej oferty kulturalnej. Dzięki zorganizowanym spotkaniom i rozmowom poświęconym aktywności kulturalnej możliwe stało się również wygenerowanie pomysłów odzwierciedlających potrzeby mieszkańców i zgłoszenie ich do drugiej części zadania realizowanego przez Wadowickie Centrum Kultury.