Wspólne działanie - inicjatywy lokalne w Dom Pracy Twórczej "Bajka"

Data publikacji: 06.09.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Dom Pracy Twórczej "Bajka" dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "Wspólne działanie - inicjatywy lokalne w Dom Pracy Twórczej «Bajka»"

Wspólne działanie - inicjatywy lokalne w Dom Pracy Twórczej "Bajka"
Fot. zdjęcie z realizacji projektu

Projekt cieszył się zainteresowaniem wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym miasta. W zadaniu wzięli udział niezależni aktywiści, grupy nieformalne, osoby dotychczas angażujące się w kulturalne życie i współpracujące z DPT „Bajka”. 
Realizacja zadania pn. Wspólne działanie - inicjatywy lokalne w DPT „Bajka” jest bardzo ważna dla  dla ośrodka kultury i lokalnych działaczy, ponieważ jest kolejną formą wsparcia przez DPT „Bajka” oddolnych inicjatywy mieszkańców i stwarza możliwość realizacji ich projektów kulturalnych.
Autorzy pomysłów na działania kulturalne zainteresowani byli warsztatami/spotkaniami oraz wynikami diagnozy. W swoich wnioskach uwzględnili główne rekomendacje dla działań kulturalnych, którymi są m.in. praca z młodzieżą, integracja i praca z lokalną historią.
W konkursie wzięły też udział osoby młode, ich inicjatywy dotyczą działań kierowanych głownie do młodego pokolenia, czyli osób dotąd nie uczestniczących zbyt licznie w życiu kulturalnym miasta.
Do realizacji Komisja konkursowa wybrała inicjatywy, które angażują dzieci i młodzież oraz  zakładają współpracę różnych grup społecznych w tym: dorosłych, seniorów, rodziny, społeczność szkoły nr 1 i nr 2.
Udział w zadaniu był nowym, ciekawym i pozytywnym doświadczaniem dla dyrektora DPT „Bajka”, ponieważ dotychczas ośrodek kultury nie przeprowadzał diagnozy potencjału kulturotwórczego. Udział w warsztatach badawczych z młodzieżą w szkołach nr. 1 i nr. 2 pozwolił  zidentyfikować potencjał kulturowy grupy osób nie uczestniczącej w życiu „Bajki”.
Realizacja I cz. zadania przebiegła zgodnie z założonym planem dzięki wsparciu, profesjonalizmowi i zaangażowaniu animatora NCK- pani Poli Rożek.
Dzięki zaangażowaniu badaczki, luźnej i ciekawej formie spotkań badawczych uczestnicy chętnie brali udział w dyskusjach i wymieniali się poglądami. 
Przeprowadzenie badania przez osobę, która w 2014 r. na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury przeprowadzała badanie dotyczące życia kulturalnego w małych miastach na terenie województwa mazowieckiego, w tym w Łaskarzewie pozwoliła przyjrzeć się długofalowym procesom zachodzącym w mieście.
Przeprowadzenie  badania przez osobę z zewnątrz, nie związaną z miastem pozwoliło w sposób obiektywny przeanalizować potencjał kulturowy środowiska, w którym działa DPT „Bajka” oraz działania DPT „Bajka”. 
Rekomendacje z diagnozy mogą przyczynić się do rozwoju życia społeczno - kulturalnego i zwrócić uwagę na inne potrzeby młodych w Łaskarzewie.