Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. WYNIKI NABORU!

Data publikacji: 01.02.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Z przyjemnością informujemy, że nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 został rozstrzygnięty.

W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. W 2021 r. łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł. W procesie naboru do NCK wpłynęły 232 wnioski.

W związku z ogromną liczbą złożonych aplikacji, znacznie przewyższającą nabory z lat poprzednich, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów, dla realizacji założeń programu, przewidujących (adekwatnie do budżetu programu) przekazanie dotacji grupie 50 beneficjentów, podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Zgodnie z par. 9 ust. 16 Regulaminu dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 79,75 punktów.

Bardzo nas cieszy rosnące zainteresowanie programem Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i gratulujemy beneficjentom – domom, centrom i ośrodkom kultury w całej Polsce.

Poniżej publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie), oraz listę aplikacji, które zawierały błędy formalne.