Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2018 za nami!

Data publikacji: 05.12.2018
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Dyskutowaliśmy o najistotniejszych obecnie problemach i wyzwaniach naszych środowisk: edukacji dzieci i młodzieży, sposobach wsparcia nauczycieli, animatorów i edukatorów, o rozwijaniu kluczowych kompetencji XXI wieku, a także zastanawialiśmy się nad tym, jak zbudować skuteczną sieć współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.

Rozmawialiśmy także o znaczeniu i obecności edukacji kulturowej nie tylko w szkołach i instytucjach kultury, ale również w mieście i w regionie. Podczas paneli dyskusyjnych, spotkań warsztatowych i rozmów w kuluarach wymieniliśmy się pomysłami, wiedzą, doświadczeniami oraz skutecznymi, możliwymi do realizacji praktykami.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za udział w Forum. Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany myśli, doświadczeń i zawarcia nowych znajomości i kontaktów." 

Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2018 odbyło się 14.11.2018

Podsumowanie Forum w formie PDF do pobrania TUTAJ

Autorka zdjęć: Klaudyna Schubert, MIK 2018 ©

Opis: https://edukacjapluskultura.mik.krakow.pl

https://www.facebook.com/mik.krk/playlist/273394976655239