Projekt regrantingowy „Kulturowa spiżarnia – autyzm, artyzm, autentyzm” - Śląskie

Data publikacji: 11.11.2018
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Celem inicjatywy „Kulturowa spiżarnia – autyzm, artyzm, autentyzm” (Czerwiec – listopad 2018 r.) realizowanej w Gminie Lelów było zwiększenie integracji dzieci niepełnosprawnych z własnym środowiskiem, zainteresowanie dzieci dziedzictwem kulturowym wsi oraz zachęcenie do własnej aktywności twórczej.

W ramach projektu odbyło się 5 wydarzeń: 3 warsztaty artystyczne (warsztaty malarskie połączone z wizytą w pracowni malarza – malowanie techniką pouringu, warsztaty pt. „Barwy natury” – malowanie rękami, warsztaty z zakresu sztuki ludowej – rękodzieło) dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku, mini warsztaty dla dzieci w normie edukacyjnej oraz wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie, podsumowująca projekt. W warsztatach wzięło udział 20 dzieci uczących się Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku (gm. Lelów, pow. częstochowski). Dodatkowo ok. 50 osób uczestniczyło w mini warsztatach towarzyszących wystawie w GOK-u, a samą wystawę obejrzało ok. 200-250 osób.

Autor zdjęć: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Autor opisu: Projekt „Kulturowa spiżarnia – artyzm, autyzm, autentyzm”